Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA: Predviđeno da nije potrebna saglasnost ministra za zaštitu životne sredine kad je reč o određivanju uslova za postavljanje žičare, stanice, stubova, temelja i druge infrastrukture


U okviru tekuće sednice Narodne skupštine Republike Srbije razmatra se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, koji predviđa da nije potrebna saglasnost ministra za zaštitu životne sredine kad je reč o određivanju uslova za postavljanje žičare, stanice, stubova, temelja i druge infrastrukture.

Umesto prethodne odredbe da se bezbednosna analiza, isprave o usaglašenosti i prateća tehnička dokumentacija koja se odnosi na bezbednosne komponente i podsisteme moraju biti podnete nadležnom državnom organu, a da se njihove kopije čuvaju na lokaciji postrojenja žičare, sada samo stoji da ovi izveštaji moraju biti "dostupni". Postavlja se pitanje kome moraju biti dostupni i na kom mestu će biti kopije. Odnosno, od koga će građani tražiti ovu dokumentaciju na uvid.

U toku su pripreme za izgradnju žičare na Kalemegdanu što je izazvalo burne reakcije građana i stručne javnosti jer je najpre posečeno više od 100 stabala na Kalemegdanu i na drugoj obali reke. Takođe, izgradnjom žičare će biti oštećene zidine Kalemegdana.

Vlada menja Zakon o žičarama za transport lica ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015 i 113/2017 - dr. zakon) radi usklađivanja sa evropskim propisima, zbog definisanja termina, boljeg uređivanja rada žičara i bezbednosti. Predlogom zakona definisan je nadležan organ za izdavanje ovlašćenja za obavljanje stručnog pregleda žičare i/ili specifične vučne instalacije stručnom licu, što Zakonom nije bilo propisano.

Takođe, izmenama se uvodi obavezan stručni pregled nakon ponovnog postavljanja žičare ili specifične vučne instalacije, što je jako važno iz ugla bezbednosti, jer ponovno postavljanje žičare ili specifične vučne instalacije predstavlja bezbednosni rizik. Ova odredba dosad nije postojala.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 19.04.2019.
Naslov: Redakcija