Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Majka ima pravo da, do treće godine deteta, ne radi popodnevnu i treću smenu. Ima pravo da traži da radi od kuće, da radi povremene i privremene aktivnosti koje će poslodavcu odgovarati


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) nije samo vezan za finansijsku podršku porodici već će dati neuporedivo veća ovlašćenja inspekcijama, rekla je ministarka bez portfelja u Vladi RS zadužena za demografiju i populacionu politiku, Slavica Đukić Dejanović.

- Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) je vrlo korektan i spada u vrlo moderne evropske tekstove kada ih analizirate. Međutim naše inspekcijske službe a i negde strah majki i roditelja da ne izgube poziciju koju imaju često ih vraća korak nazad u nameri da usklade rad i roditeljstvo. Potrebno je zaštiti trudnice, porodilje i majke od diskriminacije na poslu, jer to nije dozvoljeno - navodi Đukić Dejanović.

Prema njenim rečima poslodavci će morati da se naviknu da koriste Zakon o radu koji kaže da majka ima pravo do treće godine, da ne radi popodnevnu i treću smenu.

Da ima pravo da traži da radi od kuće, da radi povremene i privremene aktivnosti koje će poslodavcu odgovarati.

"Sve to stoji u zakonu i tu normativu ne treba menjati. Treba navići inspekcije i poslodavce na to, i to je jedan od zadataka kabineta na čijem sam čelu u Vladi", navodi ona.

Izvor: Vebsajt Blic, 18.04.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija