Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: Ovlašćeno lice za podnošenje registracione prijave za registraciju promene člana društva sa ograničenom odgovornošću po osnovu ugovora o prenosu udela, može biti isključivo društvo sa ograničenom odgovornošću na koje se odnosi tražena promena preko svog zastupnika ili punomoćnika


18. aprila 2018. godine, Ministarstvo privrede, svojim dopisom broj 021-01-72/2018-10 od 17.4.2018. godine je ukazalo prvostepenom organu, Registratoru Registra privrednih subjekata koji se vodi u okviru Agencije za privredne registre na potrebu usaglašavanja prakse u primeni odredbe člana 2. stav 1. tačka 6. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014) kojom je propisano da je podnosilac prijave lice ovlašćeno za podnošenje prijave kod registracionih prijava koje se odnose na promenu člana, po osnovu ugovora o prenosu udela. U tom smislu, a u cilju ujednačavanja prakse i postupanja prvostepenog i drugostepenog organa u postupku registracije promene člana, zaključak je sledeći:

Ovlašćeno lice za podnošenje registracione prijave za registraciju u Registru privrednih subjekata promene člana društva sa ograničenom odgovornošću po osnovu ugovora o prenosu udela, zaključenog u skladu sa članom 175. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), može biti isključivo društvo sa ograničenom odgovornošću na koje se odnosi tražena promena preko svog zastupnika ili punomoćnika, saglasno odredbama člana 47. stav 2. i člana 49. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), a u vezi sa članom 31, 32. i 218. Zakona o privrednim društvima.

Izvor: Redakcija, 22.04.2018.