Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ombudsman univerziteta u Beogradu traži ocenu ustavnosti Zakona o visokom obrazovanju


Novi Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon) poništio je produženje radnog staža profesorima univerziteta kojima su senati već dali mogućnost da odlazak u penziju odlože za tri godine. Takvu odluku, međutim, na Univerzitetu u Beogradu smatraju protivustavnom, pa je univerzitetski ombudsman prof. dr Branko Rakić zatražio od Ustavnog suda ocenu ustavnosti ovog zakonskog rešenja.

O ovom problemu dekane je informisao akademik Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, na sednici Senata UB, održane u sredu.

- Predlog ombudsmana je da se donese privremena mera, da se obustavi primena ovog člana Zakona, dok Ustavni sud ne da svoje tumačenje - objasnio je Bumbaširević. - U isto vreme, stižu nam novi zahtevi za produžetak radnog odnosa, u skladu sa novim Zakonom.

Tako je u sredu za dodatne dve godine odlazak u penziju odložen bivšim i sadašnjem dekanu Pravnog fakulteta - prof. dr Dejanu Popoviću, prof. dr Mirku Vasiljeviću i prof. dr Simi Avramoviću, kao i njihovom kolegi Đorđu Ignjatoviću. Dodatne dve godine odobrene su i dekanu Filološkog fakulteta prof. dr Ljiljani Marković i prof. dr Anđelki Mitrović sa istog fakulteta.

Ovi profesori morali su da ispune dodatne kriterijume za produženje radnog staža.

Na sednici Senata korigovane su upisne kvote za narednu školsku godinu, jer je Fakultet organizacionih nauka akreditovao novi studijski program osnovnih studija sa mogućnošću upisa dodatnih 35 brucoša, a na jedan master program univerziteta neće biti upisani studenti ove godine.

Univerzitet je spreman da primi 27.454 novih studenata na sve nivoe studija - od osnovnih do doktorskih. Predviđeno je da 9.506 brucoša studira o trošku države, ali se za to čeka saglasnost Vlade, posle čega će oko prvog maja biti objavljen konkurs za upis u narednu školsku godinu. Ukupno 5.480 brucoša moći će da se školuje u kategoriji samofinansirajućih. Ukupno 9.255 akademaca moći će da upiše master, a 1.901 doktorske studije.

Nakon Instituta za fiziku, titulu institucije od javnog značaja dobila su još dva instituta u sastavu Univerziteta u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković".

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 19.04.2018.
Naslov: Redakcija