Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PROPISI IZ OBLASTI JAVNE UPRAVE: NACRT ZAKONA O PLATAMA PREDVIĐA PRIMENU PRINCIPA JEDNAKA PLATA ZA RAD JEDNAKE VREDNOSTI, A ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU PREDVIĐA IZRADU KATALOGA RADNIH MESTA


Nacrt zakona o platama je pripremljen, i njegovim usvajanjem će se "jednom za svagda ustanoviti koliko ko stvarno zarađuje, i koliko ko treba da zarađuje". 

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dodaju da je u toku rad na komunikacionim aktivnostima kako bi prvo, svi zaposleni razumeli kako će zakon da se dotiče njih, a tek potom, kada budu gotove analize poređenja konkretnih zarada u državnom i privrednom sektoru, pregovarati ciljane zarade (jun/jul).

Novim zakonom o platama predviđeno je uvođenje za sve zaposlene u javnoj upravi uređivanje plata zasnovano na jedinstvenim pravilima kako bi se obezbedila primena principa "jednaka plata za rad jednake vrednosti".

Drugi ključni zakon je onaj o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, i to bi bio prvi korak kojim bi se u procesu optimizacije u naredne tri godine postigle ciljane uštede, a da se pritom ne naruši delotvornost i funkcionisanje sistema državne uprave.

Sadašnji sistem uređivanja plata je segmentiran u brojnim propisima i nedovoljno transparentan, te je cilj novog zakona da se obezbedi upravljivost sistema određivanja plata i kontrola budžetskih sredstava namenjenih troškovima rada.

Cilj kataloga radnih mesta je da doprinese uređivanju sistema plata kroz propisivanje svih radnih mesta u javnoj upravi i davanje opisa poslova koji se na njima obavljaju u svrhu vrednovanja tih radnih mesta.

Reorganizacija državne uprave, ključnih sistemskih sektora (prosveta, zdravstvo, lokalna samouprava) i posebno Ministarstva finansija, omogućiti uštede i jačanje najpotrebnijih funkcija.

Ovaj posao biće praćen uvođenjem e-uprave i razvijanjem metoda upravljanja ljudskim resursima kako bi se značajno podigao kapacitet i delotvornost javne uprave, a ovo je cilj na kome će se kontinuirano raditi naredne tri godine, saopšteno je iz kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Izvor: B92, 22.4.2015.