Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POOŠTRENI USLOVI ZA PRODUŽENJE KREDITNIH KARTICA U BANKAMA: Nova zaduženja umanjuju odobreni limit


Poslovne banke su, po odluci Narodne banke Srbije, dužne da redovno ažuriraju dosije svakog klijenta i proveravaju njegovu poslovnu sposobnost. Banke su to radile redovno za kredite, ali se kod kreditnih kartica to nije pratilo ažurno. Limiti zaduženja su automatski produžavani svake godine ili na svake dve, zavisno od toga kako je kartica odobrena. Banke su sada i zajmove po karticama stavile na proveru. Da se klijenti ne bi vanredno pozivali na kontrole, banke sada tu proveru rade kada kartica istekne i klijent dođe u banku po novu.

Bankari traže potvrdu da je klijent zaposlen pa onu o proseku plate. Tek kada se ti dokumenti dostave, poslovna banka izračuna novi limit. Ako je plata manja, a posebno ako se klijent u međuvremenu zadužio i uzeo jedan ili više kredita, i suma koja mu banka stavlja na raspolaganje će biti niža od one koju je imao u prethodnom periodu.

Razlog su zahtevi Narodne banke Srbije da se poštuju propisi. Tu je i činjenica da je sve više klijenata kojima su plate smanjene ili su ostali bez posla. Potonji će teško dobiti produženje za karticu.

Da su banke postale obazrivije i da tu vode novu politiku govore i podaci Udruženja banaka Srbije, odnosno Kreditnog biroa, za prošli mesec. Broj kreditnih kartica smanjio se u prethodna dva meseca 2,4 odsto. Nadole je išao i broj korisnika kartica - s 908.503 lica na 903.565. Smanjena je u istom periodu i suma odobrena klijentima da koriste pri plaćanjima. Koncem marta je bila 82,62 milijarde dinara, a u februaru 84,66. Klijenti su i sami postali obazriviji pa su manje upotrebljavali pozajmice preko kartice. Odnosno, za pomenuta dva meseca utrošak se s 37,09 milijardi dinara sveo na 35,85.

Tada se od njih traži već pomenuta potvrda o stalnom zaposlenju i o visini plate. Proveravaju se putem Kreditnog biroa i druga zaduženja. Izvesno je da će se limit koji se odobrava po kartici umanjiti ako klijent ima još jedan ili više kredita, ili čak ako ima još platnih kartica na kojima takođe već ima pozajmljene sume, odnosno ako se slika njegovih preuzetih obaveza izmenila.

Mnogi klijenti će nakon dobijanja novog limita iz banke izaći razočarani. Ali dr Aleksandar Vasiljević s Fakulteta za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" kaže da je ta provera dobra.

Ne treba trošiti ono što se nema jer će to onda biti mnogo skuplje kada stigne na naplatu nego da je klijent bio umeren shodno svojim mogućnostima - naglašava Vasiljević. - To važi za klijenta, a s druge strane, banke na taj način smanjuju rizične plasmane. A slika kreditne sposobnosti stanovništva se stalno menja. Sada je to i više izraženo jer se najavljuje gubitak radnih mesta u javnom sektoru, a plate su već smanjene. To drugo se direktno odrazilo na kreditni kapacitet klijenta.

Klijentima je teret otplate po karticama najteži. Tako je tu docnja 17,7 odsto, dok je kod minusa 9,4, a kod pravih kredita 7,1 odsto, kažu podaci Kreditnog biroa. I to govori o tome da je dobro što banke treniraju strogoću. Korisnicima kartica koji će i posle svega izaći razočarani iz banke dobar savet je da se prilagode novom limitu.

Izvor: Dnevnik, 22.4.2015.