Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LETNJA PRAKSA U KOMISIJI ZA HOV ZA STUDENTE PRAVA


U okviru saradnje sa univerzitetima u Beogradu i zalaganjima na kontinuiranoj edukaciji mladih, u Beogradu je u prostorijama Komisije za hartije od vrednosti potpisan ugovor o saradnji i obavljanju stručne prakse studenata, između Evropskog udruženja studenata prava (ELSA Beograd) i Komisije za hartije od vrednosti.

Ovim ugovorom uređeni su međusobni odnosi Evropskog udruženja studenata prava i Komisije za hartije od vrednosti u obavljanju stručne prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu četvrte godine osnovnih akademskih studija u Komisiji tokom leta 2015. godine. Cilj inicijative je da studenti steknu određena znanja i veštine koje odgovaraju profilu njihovih studija, a koje će moći da primene u praksi.

Komisija će studentima obezbediti komentore koji će na organizovan način pratiti i usmeravati rad studenata tokom obavljanja stručne prakse u Komisiji, dodeljujući im konkretna zaduženja tokom dvonedeljnog obavljanja prakse.

Rangiranje i izbor studenata za obavljanje letnje prakse u Komisiji za hartije od vrednosti vršiće ELSA. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 22.4.2015.