Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PORTUGALOM: Održana prva runda pregovora


U Lisabonu je, od 15. do 17. aprila 2014. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Portugal.

Tokom pregovora, koji su održani u atmosferi uzajamnog uvažavanja i razumevanja, razmatrani su svi članovi Nacrta ugovora i, u potpunosti je usaglašena većina članova Nacrta ugovora.

Delegacije nisu postigle saglasnost oko nekih veoma važnih članova Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, potpisan je Usaglašeni zapisnik sa pregovora u kojem je, pored ostalog, navedeno da će rezervisani članovi Nacrta ugovora biti predmet daljeg usaglašavanja.

Blagovremeno ćemo izvestiti o daljim informacijama u vezi sa napred navedenim.

Izvor: Redakcija, 22.4.2014.