Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO: Ukidanje privremene zabrane izvoza pšeničnog brašna


Vlada Republike Srbije je, na sednici 19. marta 2020. godine, donela Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 37/2020 - dalje: izmena Odluke). Odluka je stupila je na snagu 21. marta 2020. godine.

Izmena Odluke je doneta na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Osnovna Odlukao privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020) od 14. marta 2020. godine ima cilj da se uvede privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, a izmenjena i dopunjena je 17. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020).

Izmena Odluke je doneta da bi se od 21. marta 2020. godine ukinula zabrana izvoza pšeničnog brašna iz tarifnih oznaka 1101 00 11 00 i 1101 00 15 00, jer je na osnovu stava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Privredne komore Srbije, naša zemlja raspolaže bilansom brašna koji garantuje sigurno snabdevanje domaćeg tržišta, kao i nesmetan izvoz.

S obzirom na to da Vlada, a posebno nadležna ministarstva pažljivo prate kretanja na tržištu i potrebe stanovništva, može se očekivati da se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda u narednim danima dodatno menja.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 22.03.2020.