Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INFORMACIJE O SUDSKIM PREDMETIMA DOSTUPNE NA PORTALU SUDOVA I TELEFONSKIM PUTEM


Za vreme trajanja vanrednog stanja stranke se o toku predmeta Višeg suda u Beogradu mogu informisati na sajtu Ministarstva pravde portal.sud.rs, a kratka obaveštenja o predmetima stranke i ostali učesnici u postupku mogu dobiti isključivo pozivom na broj telefona 011/ 745 1139 od 9 do 13 sati.

Kratka obaveštenja o predmetima Posebnog odeljenja za organizovani kriminal i Odeljenja za ratne zločine dok traje vanredno stanje pozivom na broj telefona 011/ 30 82 509 od 9 do 13 sati, saopštila je uprava suda.

Uvid u spise predmeta biće ograničen na predmete hitne prirode i one u kojima je uvid potreban da bi se u određenom roku izvršila radnja koja ne trpi propuštanje.

Ovo će biti moguće uz mere predostrožnosti - u prostoriji će moći da boravi ograničen broj osoba, uz vremensko ograničenje razgledanja i uz nošenje zaštitne maske i rukavica koje je potrebno da lice koje razgleda spise donese sa sobom.

Šalter informacija i šalter pošte u sudskoj zgradi Palata pravde u Savskoj ulici do daljnjeg neće raditi sa strankama, tako da će stranke i drugi učesnici u postupku dostavu pismena moći da vrše u vršiti isključivo putem pošte, osim predaje pismena u predmetima koji zahtevaju hitnost u postupanju u kojima su propisani prekluzivni rokovi za preduzimanje određenih radnji.

U te svrhe će u obe sudske zgrade (Savska broj 17a i Ustanička broj 29) biti otvoren po jedan šalter prijema sa kontrolisanim brojem lica koja mogu da mu pristupe, uz mere zaštite koje stranka može da obezbedi (maska i rukavice).

Takođe sa strankama više ne radi šalter za prijem zahteva za izdavanje uverenja za fizička i pravna lica, kao i za izdavanje uverenja za maloletna lica.

Stranke će zahteve za izdavanje uverenja mogu predati isključivo putem pošte uz naznaku tačne adrese na koju će im se uverenje nakon izrade dostaviti i kontakt telefona na koji se mogu kontaktirati ukoliko je predata nepotpuna dokumentacija.

Zahteve za izdavanje uverenja koja se odnose na Posebno odeljenje za organizovani kriminal i Odeljenje za ratne zločine stranke će dostavljati na adresu Ustanička broj 29, a zahteve za izdavanje uverenja koja se odnose na Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije i maloletna lica dostavljati na adresu Savska broj 17a.

Viši sud napominje da se na njegovom sajtu mogu pronaći zahtevi i uputstvo o potrebnoj dokumentaciji.

Šalter za preuzimanje uverenja ne radi sa strankama, te će ista biti dostavljena putem pošte na adrese iz zahteva. Šalter za izdavanje dozvola za posetu pritvorenim licima radiće u redovnom radnom vremenu od 9 do 12 sati.

Izvor: Vebsajt Blic, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija