Zastava Bosne i Hercegovine

TOKOM VANREDNOG STANJA PRISUSTVO JAVNOSTI NA SUĐENJIMA SAMO UZ ODOBRENJE SUDIJE


Prisustvo javnosti u sudnicama na suđenjima koja se budu održavala tokom trajanja vanrednog stanja u Palati pravde i Specijalnom sudu biće omogućeno uz odluku predsednika sudskog veća u konkretnom predmetu.

S obzirom na odluku Vlade Republike Srbije o merama, da u zatvorenoj prostoriji ne može da bude više od 50 ljudi, da je između njih potrebno da bude razmak od dva metra, kao i na površini od 4 m2 ne može da biti više od jednog lica, predsednik sudskog veća će u svakom konkretnom predmetu proceniti da li ima mesta i koliko za prisustvo javnosti na suđenju, rekla je portparol Višeg suda u Beogradu Tatjana Tešić.

Javnost čine novinari, porodice okrivljenih ili oštećenih, i drugi zainteresovani građani.

Pri ulasku u sudnicu, predstavnici javnosti će morati da nose zaštitnu opremu od virusa, kao što su maske ili/i rukavice, napomenula je Tešić.

Kada su u pitanju suđenja u Palati pravde u Savskoj ulici - koja su odlukom nadležnih određena da se drže tokom vanrednog stanja, biće održavana u velikim, odnosno sudnicama sa većim brojem mesta.

Iste mere odnose se i na suđenja koja se budu održavala u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici.

Preporukama Ministarstva pravde i uputstvom predsednika Višeg suda u Beogradu odlučeno je da se održavaju samo suđenja u pritvorskim predmetima i drugim predmetima određenim kao hitnim.

Vrhovni kasacioni sud i apelacioni sudovi mahom će ubuduće raditi od kuće, dok će ostali sudovi organizovati rad iz sedišta sudova za hitne predmete, kao i u drugim predmetima koje je kao takve odredilo Ministarstvo u svojim preporukama.

Sudovi u Srbiji, naime, doneli su i objavili, u skladu sa preporukama Ministarstva pravde, konkretna uputstva za rad sudija i zaposlenih u vreme trajanja vanrednog stanja izazvanog epidemijom korona virusa.

Rad iz sedišta sudova predviđen je u određenim slučajevima.

To su pritvorski predmeti, predmeti protiv maloletnika ili u kojima je oštećeni maloletnik, zatim predmeti protiv izvršilaca aktuelnih krivičnih dela usled epidemije Korona virusa, a to su: "nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme izolacije", "prenošenje zaraznih bolesti" i "nedozvoljena trgovina", koje se u prvom redu odnosi na slučajeve preprodaje medicinske opreme i sredstava za dezinfekciju.

Ministarstvo smatra da je neophodno postupanje nadležnih organa i u slučajevima nasilja u porodici, u predmetima kojima preti zastarelost, kao i drugim predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

U ostalim predmetima suđenja će biti odložena, kao i sprovođenje svih procesnih radnji pre optuženja, navodi se u preporukama Ministarstva pravde.

Pojedinačna uputstva objavljena su na sajtovima pojedinačnih sudova, a sukcesivno će biti "okačena" i na sajt Ministarstva pravde.

Svaki od sudova, bilo opšte, bilo posebne nadležnosti, od najviših do prvostepenih instanci, preduzeo je konkretne mere za rad u vanrednom stanju u skladu sa svojim nadležnostima i poslovima koje obavlja.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija