Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovor na pitanje potrošača


Uplatila sam aranžman za Prag - pet dana autobusom i sada bih želela da otkažem putovanje. Zanima me koja su moja prava i da li mogu da dobijem novac koji mi je u ovom trenutku potreban?

ODGOVOR:

Formalno-pravno putnik ima pravo da mu bude vraćen potpun iznos novca budući da se na ovom putovanju prolazi preko Mađarske koja je proglasila vanrednu situaciju što otežava mogućnost da se putovanje realizuje. Sa druge strane u Češkoj nema pandemije i situacija je redovna. Za vaše putovanje agencija je još ranije uplatila novac stranom partneru i on u ovom trenutku razume situaciju i želju putnika da otkaže putovanje, ali zbog smanjenja troškova i uopšte interesovanja putnika, on nije u mogućnosti da taj novac vrati. Iz tog razloga ni domaća agencija nije u mogućnosti da vrati putniku novac. Ovo je potpuno vanredna situacija koja zahteva da svi budemo strpljivi. Naš predlog je da se putnik u ovom slučaju obrati svojoj agenciji, na primer da novac koji je uplatio za ovo prebaci na neko buduće putovanje koje će realizovati tokom godine. U ovom trenutku to je jedini način kako niko ne bi bio oštećen. Dakle, i u ovom, ali i svim drugim sličnim slučajevima, bitno je svakako se obratiti turističkoj agenciji i dogovoriti sve detalje. Moramo da razumemo da niko nije niti će biti prevaren, pitanje je samo vremena u kome moramo da reagujemo u skladu sa mogućnostima. Kao što domaće agencije imaju problem sa tekućom likvidnošću tako je svuda u svetu. Ranije, dok ova situacija nije uzela maha u celom svetu agencije su imale mogućnost da upute građane na neku drugu destinaciju odmah, ali to sada nije moguće.

Izvor: Vebsajt Politika, 16.03.2020.
Naslov: Redakcija