Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Zbog nepotpunih podataka Fond PIO u 95 odsto slučajeva ne izdaje konačno rešenje za penziju. Razlike između privremenih i konačnih penzija najčešće su od 5.000 do 10.000 dinara


Od ukupnog broja penzionera koji su u toku prošle godine ostvarili pravo na penziju u čak 95 odsto slučajeva Fond PIO je izdao privremeno rešenje i taj procenat je gotovo isti iz godine u godinu. U praksi se najčešće dešava da konačnom rešenju prethode od dva do tri privremena. Kada se za nekoliko meseci ili godina steknu uslovi u čak dve trećine slučajeva penzioneri moraju da vrate deo novca, dok u ostalim doplata stiže iz kase Fonda.

Kako objašnjava Jelica Timotijević, direktorka Sektora za odnose sa javnošću u Fondu PIO, najčešći iznosi preplate nastale kao razlika između privremenih i konačnih rešenja su od 5.000 do 10.000 dinara i korisnici u velikom broju vraćaju preplaćene iznose.

- Nažalost, postoje i preplate u mnogo većim iznosima, ali to su pojedinačni slučajevi - kaže Timotijevićeva. - U nekim situacijama obračun penzije po rešenju o konačnom iznosu povoljniji je od privremenog i tada Fond obračunava iznos svojih dugovanja i pri prvoj isplati penzije u celini namiruje dug prema korisniku.

Propisi nalažu da ukoliko je iznos po konačnom rešenju manji, penzioner je dužan prema propisima da vrati više isplaćene iznose čekova, što može da uradi odjednom ili maksimalno do 60 mesečnih rata. Ukoliko je iznos po konačnom rešenju veći, onda Fond korisniku isplaćuje razliku za manje isplaćene iznose penzije za ceo period primanja po privremenom rešenju. To se radi u celosti pri prvoj sledećoj isplati penzije sa konačnim iznosom.

- Od ukupnog broja onih koji ostvare pravo na penziju, oko 95 odsto njih dobije privremeno rešenje o penziji - kaže Timotijevićeva. - Ono podrazumeva da penzija nije privremeno ograničena u vremenskom smislu, već da je iznos utvrđen na osnovu nekompletnih podataka o stažu osiguranja, zaradama i visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Od toga zavisi visina čeka. Ukoliko se po donošenju privremenog rešenja naknadno kompletiraju svi podaci može se doneti konačno rešenje o penziji, u protivnom, ukoliko se to ne dogodi, donosi se novo privremeno rešenje.

Od te činjenice zavisi da li će naknadno utvrđeni iznos penzije po novom privremenom, odnosno konačnom rešenju biti veći ili manji od iznosa utvrđenog po prethodnom rešenju. U svakom konkretnom slučaju zavisi da li će korisnik biti dužan da vrati više isplaćene iznose ili će Fond isplatiti utvrđenu razliku iznosa penzije.

- Još jedan od razloga koji dovodi do privremenih rešenja je i nepostojanje podataka o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici, za poslednju godinu rada, prilikom obračuna penzije - kaže Timotijevićeva. - Ovaj podatak objavljuje se u toku prvog kvartala tekuće za prethodnu godinu, a za sve korisnike koji ostvaruju pravo u tekućoj, taj podatak se objavljuje tokom sledeće godine.

Do nekompletnosti podataka dolazi iz više razloga, a među najvažnijima su neuplaćeni doprinosi za PIO, nepredavanje prijava M-4 Fondu PIO, nepostojanje pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju i pribavljanje dokaza o radu van područja Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 21.03.2018.
Naslov: Redakcija