Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: Obaveza dostavljanja podataka organa javne uprave za Kalendar konkursa od 2019. godine


Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS br. 16/2018 - dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 13. marta 2018. godine, članom 4. predviđa objavljivanje Godišnjeg plana javnih konkursa i kalendar javnih konkursa organa javne uprave za programe i projekte udruženja. Istim članom predviđena je obaveza nadležnih organa da najkasnije do 31. januara objave i dostave Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa.

Godišnji plan javnih konkursa sadrži podatke o davaocu sredstava, oblasti, nazivu i planiranom periodu raspisivanja javnog konkursa i druge relevantne podatke u zavisnosti od vrste konkursa.

Član 4. Uredbe, obavezuje Kancelariju da izradi i na svojoj internet stranici objavljuje kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa koji iz sredstava budžeta podstiču programe koje realizuju udruženja.

Kalendar konkursa objavljuje se u cilju blagovremenog obaveštavanja organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima, a sa ciljem pripreme što kvalitetnijih predloga projekata za potencijalno finansiranje iz budžetskih sredstava, kao i povećanja broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Kancelarija od 2013. godine kontinuirano objavljuje Kalendar konkursa ostvarujući time princip transparentnosti u radu državne uprave i kvalitetnijeg planiranja i koordiniranja finansijske podrške organa javne uprave programima organizacija civilnog društva. Kalendari konkursa koje je u proteklom periodu Kancelarija objavljivala sadržali su podatke o planiranim javnim konkursima organa državne i pokrajinske uprave.

Nova Uredba uvodi obavezu dostavljanja podataka o planiranim konkursima i za jedinice lokalne samouprave u čijem budžetu su obezbeđena sredstva za podsticanje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Važna informacija za jedinice lokalne samouprave je da se pomenuta odredba primenjuje od januara 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 21.03.2018.
Naslov: Redakcija