Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Savez samostalnih sindikata Srbije inicira izmenu člana 187. Zakona, kojim će biti predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja). Iz Ministarstva rada navode da će predlog biti prihvaćen, te da će se naći u novom Zakonu, koji se priprema za kraj 2018. godine


Savez samostalnih sindikata Srbije inicirao je izmenu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) i uputio predlog za izmenu predsedniku Vlade Republike Srbije, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije i predstavnicima poslaničkih grupa. Sindikat predlaže da se u Zakon unese odredba po kojoj zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme on ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka bolovanja.

Taj predlog Sindikata na Zakon, po dopisu koji je stigao iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, biće prihvaćen i naći će se u novom Zakonu o radu koji se priprema, kako je navedeno, za kraj 2018. godine.

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ocenjuju da je sindikalni amandman prihvatljiv, kao i da je inspirisan humanim razlozima u cilju obezbeđenja materijalne i socijalne zaštite zaposlenih za vreme bolovanja, odnosno privremene sprečenosti za rad, što je ujedno i cilj Vlade Republike Srbije. Zbog toga će Vlada predložiti Narodnoj skupštini da do kraja 2018. godine donese novi Zakon o radu, kojim će sveobuhvatno biti uređeni radni odnosi i u potpunosti biti primenjene pravne tekovine Evropske unije u oblasti rada i drugi međunarodni standardi.

Ministarstvo rada će, u saradnji s drugim ministarstvima, reprezentativnim sindikatima i udruženjima poslodavaca, pristupiti sagledavanju potrebe da se obezbedi veća zaštita radnika za vreme bolovanja, i to svih, a ne samo onih koji rade na određeno vreme. Ujedno, razmotriće se i uslovi i način na koji se koriste bolovanja da bi se sprečile zloupotrebe i nenamensko trošenje novca i poslodavaca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

"U pripremi novog Zakona, uz poštovanje procedura kojima se omogućava učešće nadležnih organa i organizacija, socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana, pri regulisanju radnih odnosa, a posebno zaštiti zaposlenih koji su na bolovanju, treba pristupiti sistemski u cilju iznalaženja najboljih i usaglašenih zakonskih regulativa", navodi se u dopisu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema važećem Zakonu, zaštitu od otkaza ugovora o radu na određeno u slučaju bolovanja imaju jedino zaposleni za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, radi nege i posebne nege deteta, ali ne i u slučaju bolesti.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 21.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija