Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA USVAJANJE ZAKONA O TAKSI PREVOZU


Taksisti iz 16 gradova u Ugovornoj privrednoj taksi komori organizovali su protesnu vožnju beogradskim ulicama, želeći da ukažu na narušene uslove poslovanja.

U vožnji je, prema podacima organizatora učestvovalo između 800 i 1.000 vozila, a Vladi Republike Srbije predali su 14 zahteva.

Traže hitno obrazovanje stručne radne grupe i pregovore s nadležnima radi efikasnog sprečavanja daljeg rada nelegalnih taksista. Zahtevaju i stavljanje van snage određenih odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016) i kao i Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

To se zahteva da bi se "stopiralo kontinuirano brisanje taksista iz Agencije za privredne registre i primene reprograma poreskog duga". Traži se i pronalaženja rešenje za uvećani deo poreskog duga kao i da se uspostavi efikasni rad inspekcija na terenu. Traže, između ostalog i hitno donošenje Zakona o taksi prevozu, koji će obuhvatiti licence i divlji rad, kao i sve ostalo što je važno za taksiste i građane.

Izvor: Vebsajt 021, 21.03.2017.
Naslov: Redakcija