Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR: Pravilnik stupio na snagu 16. marta 2016. godine. Ponovo je uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije civilnog društva kojima se vrši prenos budžetskih sredstava


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava organizacije civilnog društva da je ponovo uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava.

Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016), koji je stupio na snagu 16. marta 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 22.03.2016.
Naslov: Redakcija