Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Obavezujući rokovi za podnošenje prijava na osiguranje


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je:

  • da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad (novi stav 2. u članu član 35. Zakona o radu);
  • da poslodavac koji ne prijavi na osiguranje u propisanom roku, čini prekršaj za koji je utvrđena novčana kazna Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (član 31), i to:
  1. 1.    za poslodavca sa svojstvom pravnog lica - novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara
  2. 2.    za poslodavca fizičko lice (preduzetnik) - novčana kazna od 50.000,00 do 500.000,00 dinara
  • inspekcija rada, ovlašćena je za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca koji nije podneo prijavu na osiguranje u zakonskom roku (čl. 270. i 276a Zakona o radu)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje:

  • navedene zakonske odredbe obavezujuće su za sve poslodavce,
  • svako nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, biće sankcionisano.
Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 20.02.2018.
Naslov: Redakcija