Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Poverenik traži da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovede nadzor svih operatora elektronskih komunikacija zbog kršenja odredaba člana 130a Zakona, koje se odnose na vođenje evidencije o "presretanju" komunikacija odnosno o pristupu zadržanim podacima


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pismom upućenim ministru trgovine, turizma i telekomunikacija, zatražio je da Ministarstvo kao nadležno za sprovođenje nadzora nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014 - dalje: Zakon) sprovede nadzor kod svih operatora elektronskih komunikacija povodom činjenica koje ukazuju na to da velika većina operatora ne poštuje odredbe Zakona koje se odnose na vođenje evidencije o "presretanju" komunikacija odnosno o pristupu zadržanim podacima (član 130a Zakona).

Prema izveštajima dostavljenim Povereniku oko 80% od ukupnog broja operatora ne izvršava navedene obaveze, za čije nepoštovanje je Zakon propisao novčane kazne od milion do dva miliona dinara za pravna lica i od 100.000 do 150.000 dinara za odgovorna lica i predvideo mogućnost zaštitne mere zabrane vršenja delatnosti.

Podsećajući da se istim povodom i istim zahtevom nadležnom Ministartsvu obraćao i prošle godine, što jeste dalo efekte, ali očigledno samo privremene, Poverenik navodi da je samo 34 od približno 180 operatora koji zadržavaju podatke o komunikaciji i imaju obavezu da vode evidenciju o tome, potvrdilo da obavezu izvršava.

Nije suvišno podsetiti da se radi o zakonskoj obavezi koja je u Zakon uneta u cilju unapređenja kontrole nad aktivnostima koje daju mogućnost za zadiranje u privatnost velikog broja građana, odnosno za odstupanje od ustavne garancije tajnosti komunikacija.

Poverenik navodi da je neophodno raditi na edukaciji, kao i da je nužno obezbediti konstantnu i efikasnu kontrolu.

"Potrebno je učiniti izvesnim i sasvim normalnim da svako ko ne poštuje i krši zakonske obaveze za to, snosi odgovarajuće konsekvence, i zbog toga sam pored ostalog, od Ministarstva zatražio informaciju o tome da li su protiv operatora koji su se prethodne godine oglušili o obaveze, pokrenuti prekršajni postupci", naveo je Poverenik.

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014)

Evidencija o zahtevima za pristup zadržanim podacima

Član 130a

Operator koji zadržava podatke u skladu sa odredbama čl. 128-130. ovog zakona, kao i nadležni organi koji pristupaju podacima na način predviđen odredbama člana 128. stav 2. ovog zakona, dužni su da vode evidenciju o zahtevima za pristup zadržanim podacima u toku jedne kalendarske godine.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o:

1) broju zahteva za pristup zadržanim podacima;

2) broju ispunjenih zahteva za pristup zadržanim podacima;

3) vremenu koje je proteklo od dana od kada su podaci zadržani do dana kad je pristup podacima zatražen u skladu sa članom 128. stav 2. ovog zakona.

Evidencija iz stava 1. ovog člana ne sadrži podatke o ličnosti.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da, najkasnije do 31. januara za prethodnu kalendarsku godinu, dostave evidenciju iz stava 1. ovog člana organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 22.02.2016.
Naslov: Redakcija