Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: SUBJEKTI NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NEPOSREDNO POVEZANE S POSLOVIMA OSIGURANJA DUŽNI SU DA DOSTAVE IZVEŠTAJE O STATUSU I POSLOVANJU U 2014. GODINI: Rok za dostavljanje izveštaja - 30. april 2015.


NBS obaveštava sve registrovane subjekte nadzora u delatnosti osiguranja koji obavljaju poslove neposredno povezane s poslovima osiguranja (društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju, preduzetnike-zastupnike u osiguranju, poslovne banke koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu posebnog zakona) da su u obavezi da Narodnu banku Srbije izveste o statusu i poslovanju u 2014. godini, prema odredbama čl. 156-159, a u vezi s članom 180. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013), imajući u vidu da se on primenjuje i na dan isticanja roka za to izveštavanje, 30. aprila 2015.

Kako iz navedenog proizlazi, obaveze godišnjeg izveštavanja Narodne banke Srbije o poslovanju pomenutih subjekata nadzora u 2014. godini ostaju neizmenjene u odnosu na ranije izveštajne periode.

Radi racionalizacije troškova, pojedinačna obaveštenja (podsetnici) u vezi s redovnim izveštavanjem neće biti distribuirana. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 21.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print