Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS: Usvojeni Zakon o zaštiti od požara ("Tamarin zakon") i Zakon o oružju i municiji - strože kažnjavanje za zloupotrebe i nesavestan odnos prema oružju i zabrana obavljanja delatnosti


Skupština Srbije usvojila je Zakon o oružju i municiji kojim se poštravaju uslovi za dobijanje dozvole za držanje i nošenje oružja i za to predviđaju dva nova uslova - provera zdravstvene spospobnost na svakih pet godina i opravdan razlog za nabavku oružja.

Po novom zakonu, za čije usvajanje je glasalo 157 poslanika dok niko nije bio protiv, legalizacija oružja počeće odmah nakon stupanja zakona na snagu a trajaće tri meseca.

Zakon bi trebalo da omogući efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja, a istovremeno da legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozovljene svrhe - lova, sporta, kolekcionarstva i samoodbrane.

Novim rešenjima precizira se da će pored onih uslova za posedovanje oružja koji su postojali ranije, kao što su neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, poslovna spospobnost, obuka u rukovanju oružjem uvesti dva nova uslova.

Reč je o zdravstvenoj sposobnosti, koja je ranija postojala kao mogućnost, i to samo prilikom nabavljanja oružja, kao i opravdan razlog, što, kako se navodi, ranije nije postojalo.

Bitna novina zakona je i izdavanje oružanog lista kao biometrijskog dokumenta.

Predviđeno je i strože kažnjavanje za zloupotrebe i nesavestan odnos prema oružju, a pojedinim odredbama predviđena je i zabrana obavljanja delatnosti pravnim licima i preduzetnicima kojima je od strane nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja i municije.

Kada je reč o ispunjavanju drugog cilja, da se legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste, to će se, između ostalog, regulisati davanjem povlašćnog statusa registrovanim sportskim strelcima i kolekcionarima.

Novina u zakonu je i kolekcionarska dozvola koja se može izdati fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja.

Ta dozvola služiće i kao osnov za nabavljanje više oružja iz kategorije B (vatreno oružje).

Zakon predviđa da se municija može nabavljati neograničeno, na osnovu oružanog lista, u kalibrima za oružje koje je registrovano, a uz posedovanje kolekcionarske dozvolu, može se nabavljati u svim kalibrima.

Nošenje oružja je takođe predviđeno, ukoliko fizičko lice dokaže da mu je lična bezbednost bitno ugrožena, ali ga može nositi samo na način kojim ne uznemirava druga lica.

Zakonom o zaštiti od požara odnosno "Tamarinim zakonom"  će se uspostaviti efikasnija kontrola u oblasti bezbednosti objekata, prvenstveno ugostiteljskih, ali i onih u kojima se okuplja veći broj ljudi.

"Tamarin zakon" predviđa da ugostiteljski objekti neće moći da dobiju dozvolu za rad ukoliko ne budu ispunili sve uslove kada je zaštita od požara u pitanju.

Za izmene tog zakona glasalo je 155 poslanika, dok niko nije bio protiv.

Na osnovu izmena zakona biće donet Pravilnik o merama zaštite od požara u novim, ali i postojećim ugostiteljskim objektima.

Takođe, predviđeno je da organizaciju, način rada i postupanje prilikom izvršavanja zadataka zaštite i spasavanja vatrogasno-spasilačkih jedinica bliže propisuje ministar.

Izvor: Tanjug, 20.02.2015.