Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Prvi put u društvima sa ograničenom odgovornošću radnicima se otvara mogućnost da steknu vlasnički udeo u firmi u kojoj rade. Pravo na sticanje udela registrovaće se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, a sva društva koja se odluče na ovaj korak imaće neposredan pristup registru bez posrednika, odnosno plaćanja brokera


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) stupio je na snagu 1. januara, osim jedne odredbe čija primena počinje u aprilu. Reč je o izmeni kojom se prvi put u društvima sa ograničenom odgovornošću radnicima otvara mogućnost da steknu vlasnički udeo u firmi u kojoj rade. Stručna javnost takvu promenu ocenjuje kao jednu od ključnih.

Svi su saglasni da će mogućnost da steknu udeo u vlasništvu dodatno stimulisati zaposlene da još bolje rade i vezati ih za firmu. Ocenjuje se, biće podsticajni i za konsultante i investitore, na koje se takođe odnosi.

"Vi morate da dobijate kao radnik svoju platu, a vaše posebno isticanje, odnosno svih radnika koji donosi neki vanredni prihod, a naročito profit, onda se može nagraditi na taj način što dobijate udeo u firmi bilo da su to akcije, bilo da je to udeo stvarno. Međutim, ja nisam siguran da smo mi na tom nivou opšte razvijenosti sistema koji bi to mogao da podrži. Bojim se da se to ne završi u prebijanju dugova", kaže Mahmud Bušatlija, konsultant.

Zakon je, međutim, vrlo jasan. Saglasnost moraju da postignu svi članovi društva. Iz njihovih delova se formira takozvani rezervisani sopstveni udeo koji ne može biti veći od 40 odsto ukupnog kapitala firme i iz koga se tačno određenog dana, po povlašćenoj ceni, može kupiti udeo u preduzeću.

"Jeste povlašćena cena i povlašćena je cena samo za njega, što je važno. Važno je da se ne može nasleđivati to. Naravno to može se može prodati, može se prodati po većoj ceni, oko ovoga da postoji Zakon o privrednim društvima da pravo preče kupovine u tom slučaju imaju članovi društva", ističe Andrija Jovičić.

U Americi i Evropi naročito je pomoglo informacionim kompanijama, na početku, kada nisu bile u mogućnosti da kvalitetnom kadru daju velike plate. Brzim rastom vrednosti tih kompanija neki su zaradili veliki novac prodajom vlasničkih udela do kojih su došli jeftino.

U telekomunikacionoj kompaniji "Orion", gde je većinsko vlasništvo u rukama menadžmenta, a manji deo je kapital Evropske banke za obnovu i razvoj planiraju da iskoriste ponuđenu zakonsku mogućnost i prošire vlasništvo na ostale zaposlene.

"Sam zakon jasno daje smernicu koja je dobra, zakonodavac ima tu dobru ideju. Ono što je još važnije jeste da omogućimo ljudima koji steknu takve asete da mogu uvek, u svakom momentu da znaju koja je vrednost istih i da znaju kako sa njima da raspolažu", naglašava Slobodan Đinović, suvlasnik "Orion telekoma".

Pravo na sticanje udela registrovaće se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, a sva društva koja se odluče na ovaj korak imaće neposredan pristup registru bez posrednika, odnosno plaćanja brokera.

Izvor: Vebsajt RTS, Marija Mitrović, 21.01.2020.
Naslov: Redakcija