Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Donete Uredba o utvrđivanju programa podrške sprovođenju mera populacione politike u RS za 2020. godinu, Uredba o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu, na osnovu koje će Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisati javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje tih mera.

Pravo učešća imaće sve opštine i gradovi, a uslov je da jedinice lokalne samouprave u sopstvenim budžetima imaju predviđena sredstva za sprovođenje predloženih mera, da imaju telo ili osobu zaduženu za pitanja demografije i populacione politike, kao i da su predložene mere u skladu sa ciljevima i namenama ovog poziva.

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera koje se odnose na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promociju zdravlja i reproduktivnog zdravlja, borbu protiv neplodnosti, kao i populacionu edukaciju.

Za ovu namenu iz budžeta je obezbeđeno 650 miliona dinara, a rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja poziva u Službenom glasniku Republike Srbije.

S obzirom na to da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Srbije sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, usvojena je Uredba o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini.

Ovim programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, finansijski okvir, pravila za dodelu bespovratnih sredstava i način realizacije programa.

Sredstva izdvojena za ovaj program, u iznosu od 850 miliona dinara, biće stavljena na raspolaganje preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim privrednim subjektima i zadrugama, čime će se postići veća konkurentnost srpske privrede.

Na sednici je usvojena Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini.

Bespovratna sredstva u iznosu od 150 miliona dinara, namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, registrovanim u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Takođe, usvojena je i Uredba o utvrđivanju programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2020. godini, za koji je izdvojeno 40 miliona dinara.

Navedena sredstva predviđena su za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Usvojenom Uredbom o utvrđivanju programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme za 2020. godinu, Vlada je obezbedila bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000.000 dinara, kako bi se podstakle investicije privrednih subjekata, proširila proizvodnja i ojačala konkurentnost, a sa osnovnim ciljem - otvaranje novih radnih mesta.

Kako bi se obezbedio nastavak sprovođenja politike regionalnog razvoja, Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini i za te namene izdvojila 20 miliona dinara.

Takođe, na sednici je opredeljeno 35 miliona dinara za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Izvor: Vebsajt Vlade, 21.1.2020.
Naslov: Redakcija