Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van osiguranja - nezaposleni, studenti, domaćice, đaci, pod uslovom da su starija od 15 godina, sa prebivalištem u Srbiji


Više od 19.000 građana u Srbiji samostalno uplaćuje staž Fondu PIO, a od januara ove godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 5,8 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Od 2003. godine, kada je uvedena mogućnost uključivanja u obavezno osiguranje po članu 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019) do danas ukupno je 236.400 lica koristilo ovu zakonsku mogućnost u različitim vremenskim periodima, kažu u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od toga koju stručnu spremu imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 86/2019), najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 25.801 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 368.590 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.579 do 93.990 dinara.

Iznos osnovice menja se jednom godišnje, a u PIO fondu objašnjavaju da pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van osiguranja - nezaposleni, studenti, domaćice, đaci, pod uslovom da su starija od 15 godina, sa prebivalištem u Srbiji.

Doprinos se uplaćuje do 15. u mesecu, za prethodni mesec, a odabrana osnovica se može promeniti u nižu ili višu, ali je za to potrebno podneti odgovarajući zahtev.

Ono što je takođe važno je da samostalna uplata doprinosa ne podrazumeva zdravstveno osiguranje. Ukoliko osiguranici neće više da uplaćuju doprinose moraju podneti zahtev za prestanak osiguranja.

Inače, osiguranici najčešće uplaćuju staž na najnižu osnovicu osiguranja, koja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade u prethodnom tromesečju.

Od tačno 19.320 onih koji trenutno samostalno uplaćuju sebi doprinose, njih 10.197 izabralo je upravo najnižu osnovicu osiguranja, pokazuju podaci PIO Fonda.

Izvor: Vebsajt RTV, 20.01.2020.
Naslov: Redakcija