Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine


Upis i obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava, prijava svih promena na imanju, ali i u katastru kao i sve informacije koje donosi novi Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - dr. zakon i 102/2018) mogu se dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu koja pokriva čak sedam šumadijskih opština.

Obaveštavanje poljoprivrednika na terenu, kao i pomoć prilikom registracije i usvajanje novih pravila obavljaju savetodavci koji će do marta, kada kreće upis, pomoći gazdinstvima da iz stanja pasivnog pređu u aktivno, kako bi mogli da koriste sve raspoložive subvencije.

Sve promene koje su nastale na gazdinstvu potrebno je prijaviti i to posebno ako je reč o novim poljoprivrednim kulturama na zemljištu, promenama u broju domaćih životinja, zakupu, ali i proširenju zemljišnih poseda. Od prvog marta do 30. aprila vršiće se registrovanje, a prema poslednjim podacima u Šumadiji ima 174 sela sa skoro 40.000 prijavljenih gazdinstava.

"Što se tiče proizvođača koji u svom posedu imaju višegodišnje zasade u obavezi su da svake godine vrše prijavu svojih zasada na datim parcelama i sve promene koje su u međuvremenu došle, a što se tiče proizvođača koji se bave ratarskom proizvodnjom, zbog same proizvodnje koja traje kraće u odnosu na višegodišnje zasade, svake godine su u obavezi da na parcelama na kojima će se vršiti zasejavanje svojih useva prijave tačno određeni usev koji će biti u 2019. godini", ukazala je Lidija Vulović, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu.

Kada je reč o stočarskoj proizvodnji mora se tačno prijaviti vrsta domaćih životinja, brojno stanje, a do prvog maja nosioci poljoprivrednih gazdinstava imaće prilike i da prijave promenu na svom imanju ukoliko se desila nakon registracije. Na osnovu tog broja dobijaće i subvencije.

"Treba obratiti pažnju da se nešto ne promaši, treba da se kaže pravo stanje, vrsta stoke, domaćih životinja i broja jer ako se nešto pogreši i ako se utvrdi greška a poljoprivrednik dobija subvencije recimo za pet krava po 25 000 dinara i ako inspekcija utvrdi da je to manji broj krava on može da dobije pasivni status imanja. Onda to donosi sledeće, da naredne tri godine ne može da koristi subvencije, bilo koje vrste ne samo za stoku već i za sve i onda je to muka posle vratiti u aktivni status", saopštio je Goran Joksić, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu.

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar vodi se kao aktivno ali ukoliko se ne izvrši obnova registracije, ako se ne ispune ugovorne obaveze kada je reč o kreditima i ako se daju netačni podaci može da pređe u pasivan status.

"Poljoprivredna gazdinstva koje se nalaze u pasivnom statusu neće moći da koriste podsticaje iz oblasti poljoprivrede, a zemljišni fond koji poseduje neće moći da budu predmet upisa drugog poljoprivrednog proizvođača, odnosno gazdinstava. U slučaju kada se ne prijave sve katastarske parcele ili kada se daju neistiniti podaci pasivni status traje tri godine i kada se ne poštuju propisi koji su navedeni onda pasivni status može trajati od tri do pet godina", rekla je Marija Ivanović, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu.

Olakšavajuća okolnost kada je reč o dobijanje dužeg pasivnog statusa koje može da traje od tri do pet godina je ta da se na polovini isteka može poslati zahtev za prestanak pasivnog statusa uz navođenje svih ispunjenih obaveza i mera.

Izvor: Vebsajt RTV, Ana Rebić, 17.01.2019.
Naslov: Redakcija