Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Završene prve javne konsultacije o Nacrtu zakona


Završene su on line javne konsultacije o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koje su vođene od strane Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posredstvom javne objave na sajtu nadležnog Ministarstva, kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Konsultacije su trajale u periodu od 7. do 31. decembra 2017. godine. Ovo su prve, u nizu planiranih javnih konsultacija koje će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na potpuno transparentan način, voditi u svim fazama izrade tog dokumenta sa građanima i građankama, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim subjektima u društvu.

U okviru navedenih konsultacija na priloženom Obrascu, svoje primedbe, komentare, predloge i sugestije Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su dostavili: Ostoja Rajić iz organizacije "Teslino jedinstvo – pronalazači (popunjena su i dostavljena dva obrasca); Mihailo Alić iz "Udruženje očeva", NIS Novi Sad; Biljana Janjić i Kosana Beker iz Udruženja građanki "FemPlatz"; zatim Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, "Civil Rights Defenders", "Gayten-LGBT", "Jednakost", "Labris" – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), "Praxis", Udruženje studenata sa hendikepom; Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra; i Nataša Okilj iz Stalne konferencije gradova i opština.

Ministarstvo se zahvaljuje svim učesnicima javnih konsultacija i dostavlja ažurirane primedbe i sugestije na Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je bio predmet javnih konsultacija.

Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti sa izmenama i dopunama, nakon javnih konsultacija, januar 2018.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 10.01.2018.
Naslov: Redakcija