Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Rok za sugestije 8. mart 2018. godine. Sledi novi krug javne rasprave i mišljenje Venecijanske komisije


Ministarstvo pravde objavljuje Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, u cilju upoznavanja svih zainteresovanih lica sa predloženim izmenama.

Radni tekst izmena najvišeg pravnog akta Srbije rezultat je polugodišnje javne rasprave, u okviru koje je Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije organizovalo šest okruglih stolova u nekoliko gradova Srbije.

Na tim okruglim stolovima su predstavnici stručne javnosti i ostali zainteresovani mogli da iznesu svoje stavove o promenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Ministarstvo pravde je Radni tekst izmena Ustava izradilo u saradnji sa bivšim članom i stalnim ekspertom Venecijanske komisije Džejmsom Hamiltonom.

Nacrt izmena Ustava biće poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Ministarstvo napominje da će Radni tekst izmena Ustava biti predmet novog kruga javne rasprave koju će Ministarstvo pravde sprovesti.

Ministarstvo pravde poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa Radnim tekstom izmena i daju svoje sugestije i mišljenja u predstojećoj javnoj raspravi.

U sklopu nastavka konsultativnog procesa koje je Ministarstvo pravde pokrenulo u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, održaće se niz okruglih stolova na temu Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije i to:

  • 05.02.2018. godine - Beograd
  • 19.02.2018. godine - Kragujevac
  • 26.02.2018. godine - Niš
  • 05.03.2018. godine - Novi Sad

Pozivaju se predstavnici državnih organa, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druga zainteresovana lica da obrazložene komentare na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije dostave na adresu Ministarstva pravde, Beograd, Nemanjina 22-26, ili putem elektronske pošte na e-mail: maja.prelic@mpravde.gov.rs, najkasnije do 08. marta 2018. godine.

Ministarstvo pravde će, nakon naznačenog roka, sačiniti i objaviti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Sudije i tužioce u Srbiji više neće birati Narodna Skupština Republike Srbije kao do sada, već sudije i zamenici javnih tužilaca, predviđa Nacrt izmena Ustava.

Narodna skupština će zadržati nadzor nad izborom dela članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, koji dolaze iz grupe pravnih stručnjaka, dok će one koji dolaze iz redova sudija i tužilaca birati oni sami.

Predstavnici izvršne vlasti više neće biti članovi tih tela, osim ministra pravde Srbije koji će ostati član Državnog veća tužilaca, koje postaje Visoki savet tužilaca.

Sudije, predsednike svih sudova, pa i Vrhovnog kasacionog suda, biraće i razrešavati Visoki sudski savet. Kod tužilaca će taj posao obavljati Visoki savet tužilaca, osim kada je u pitanju Republički javni tužilac. On postaje Vrhovni javni tužilac Srbije i njega će, na predlog VST, birati Narodna skupština Republike Srbije.

Jedna od ključnih izmena je i ona koja predviđa da sudije osnovnih sudova u Srbiji mogu biti birani samo iz redova polaznika Pravosudne akademije, biće ukinut i trogodišnji probni period rada sudija i javnih tužilaca, već će odmah dobijati stalnu funkciju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i N1, 22.01.2018.
Naslov: Redakcija