Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA: Iako je Strategijom predviđena potreba uvođenja ličnog stečaja, Srbija još uvek nema poseban Zakon o ličnom bankrotu


Lični bankrot se proglašava kada dužnik više ne može da izmiruje obaveze prema svojim poveriocima bilo da je reč o bankama, Poreskoj upravi ili javnim preduzećima. Na prodaju se onda nudi njegova imovina i imenuje stečajni upravnik koji, između ostalog, brine i o njegovim finansijama. Dužniku se ostavlja deo novca potreban za egzistencijalni minimum i on ima pravo da zadrži deo imovine koji je izuzet od stečaja.

U Srbiji je pitanje ličnog bankrota obuhvaćeno Strategijom za rešavanje problematičnih kredita ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015), ali Srbija nema poseban Zakon o ličnom bankrotu. Vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu dr Vuk Radović ističe da je većina zemalja u našem okruženju već usvojila Zakon o stečaju nad imovnom fizičkih lica, dok se kod nas o njemu još uvek govori sa oprezom.

- Ovaj propis bi, kako je to objašnjeno u anglosaksonskoj literaturi, trebalo da štiti "poštenog a nesrećnog građanina", koji se spletom okolnosti našao u nezavidnoj finansijskog situaciji. Stečaj fizičkih lica je osetljiv jer se može i zloupotrebiti, zbog čega je važno da se pažljivo odabere model koji ne bi ugrozio interese poverilaca, ali ne bi ni dodatno pogoršao situaciju osobe čija je imovina pod stečajem – objasnio je Radović dodajući da je bitno da se pre svega dobro uredi ceo postupak, da se odredi koji model bankrota će biti primenjivan, ali i da bude precizirano šta je izuzeto od izvršenja odnosno šta ne može da bude prodato u stečaju.

Nema tačnih podataka koliko je građana Srbije trenutno u ozbiljnim finansijskim problemima i koji mesecima ne ispunjavaju svoje obaveze. Procenjuje se da ih ima oko 150.000. Da li je neko od njih, bez obzira o kolikom broju je reč, tokom proteklih godinu dana iskoristio lični bankrot takođe nema podataka. Iz Narodne banke Srbije je odgovoreno da je ovo pitanje, bez usvajanja posebnog zakona, ipak rešeno Strategijom za rešavanje problematičnih kredita, pa i sada naši građani mogu, ukoliko to smatraju rešenjem, da proglase lični bankrot.

- Strategijom za rešavanje problematičnih kredita, koju je Vlada Srbije usvojila u aprilu 2015. godine, predviđena je procena potrebe, izvodljivosti i izbora trenutka uvođenja ličnog stečaja, u kontekstu unapređenja okvira za vansudsko rešavanje dugova i hipoteke. Sve nadležne institucije koje su učestvovale u izradi Strategije usaglasile su se da potreba, izvodljivost i izbor trenutka uvođenja okvira za lični stečaj u Srbiji moraju biti pažljivo razmotreni, kao i da uvođenje takvog okvira nije neposredni prioritet. Ističemo da NBS podržava oprezan pristup sagledavanja opcije uvođenja ličnog stečaja u domaći pravni okvir – navedeno je iz NBS-a.

Država još uvek procenjuje način uvođenja ličnog stečaja u pravni okvir, ali to ne znači da ličnih bankrota u Srbiji nema. Iz dana u dan portal "Doboš" pun je oglasa o prodajama stanova, kuća, njiva, mašina, lokala, fabrika građana koji su zadužene, a nemaju finansijske mogućnosti da redovno izmiruju obaveze.

Inače, u svetu postoje dva koncepta ličnog stečaja – anglosaksonski i kontinentalni. Tako u Americi kada pojedinac zapadne u dužničku krizu prodaje mu se celokupna imovina, a dugovi se po okončanju stečaja otpisuju. Prema evropskom modelu prezaduženi građanin se predaje u ruke supervizora, prodaje mu se imovina, ali on nastavlja da radi i otplaćuje dugovanja. Supervizor određuje sumu novca koja je građaninu dužniku dovoljna za preživljavanje, a određen je i spisak stvari koje se ne mogu prodati kao što su odeća, obuća i drugi predmeti za ličnu upotrebu, hrana i ogrev za tri meseca za njega i njegovu porodicu. Sve drugo ide na doboš.

Ako bi pojedinci proglasili lični bankrot to bi za njih značilo da dobijaju stečajnog upravnika koji će odrediti koliko im je novca potrebno za osnovno preživljavanje, a sve ostalo odlazi na otplatu starih dužničkih obaveza. Lični bankrot pojedincu pomaže da izmiri obaveze, ali to nikako ne znači brisanje starih obaveza niti njihov otpis. U isto vreme, lični bankrot mu omogućava finansijski novi početak posle relativno kratkog perioda, a to ga podstiče na izmirenje dugova. No, i kada izmiri stare obaveze i ponovo postane solventan, banke prema njemu ostaju oprezne i nepoverljive pa je otuda šansa da ponovo dobije kredit veoma mala, jer podaci ostaju zapisani u Kreditnom birou.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 22.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija