Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKS DONELA ODLUKU O PRESTANKU ŠTRAJKA: Advokati nastavljaju sa radom 26. januara


Upravni odbor Advokaske komore Srbije doneo je odluku o prekidu štrajka i nastavku rada od ponedeljka, 26. januara, prvog radnog dana po stupanju na snagu svih zakona koji su izmenjeni nakon pregovora AKS i Ministarstva pravde.

Reč je o izmenama zakona o javnom beležništvu, prometu nepokretnosti, vanparničnom postupku, Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju.

Srpsko pravosuđe bilo je u blokadi od 17. septembra prošle godine, kada je više od 8.000 advokata obustavilo rad, tražeći izmene propisa o javnom beležništvu, regulisanje paušalnog oporezivanja i smenu ministra pravde.

Nakon višemesečnih pregovora sa Ministarstvom pravde stručni timovi AKS i ministarstva usaglasili su izmene poreskih propisa, dok treći zahtev advokature - smena ministra pravde, kako je ranije saopšteno, ostaje, ali nije neophodan uslov za prekid protesta.

Izmenama Zakona o javnom beležništvu koji je juče usvojen u Skupštini Srbije, izbrisana je odredba da javni beležnik sastavlja ugovore o raspolaganju nepokretnostima licima koja ne mogu da vide, čuju, govore i pišu, kako su advokati i tražili.

Izmenama se omogućava i da notari samo overavaju ugovore koje sastavljaju građani i advokati.

Javni beležnici će, osim toga, moći da na poseban zahtev stranke sačine ugovor o hipoteci i založnu izjavu kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave. Solemnizacija, odnosno overa nejavne isprave biće takva da se za ugovor koji sačinjavaju građani ili advokat neće tražiti posebna forma kao sada, već će se ugovori sačinjavati u slobodnoj formi kao i pre 1. septembra 2014. godine.

Notar će moći da odbije solemnizaciju samo u slučaju da stranka nije poslovno sposobna i da nema uredno punomoćje, ili kada oceni da se radi o apsolutno ništavom ugovoru. Protiv takvog rešenja javnog beležnika stranka će imati pravo prigovora sudu. 

Izvor: Tanjug, 22.01.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: