Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 5 OD 22.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O IZMENI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA I INSPEKTORA OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRAGUJEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA VERONA, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SREMSKA MITROVICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ZVORNIKA, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BARIJA, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADSKE OPŠTINE VELENJE, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BARIJA, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ERVENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "VRANJE" U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DRŽAVNOG PUTA BR. 18 NEŠTIN–ERDEVIK ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SISTEMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1156/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1212/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1228/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1229/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1230/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1231/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1232/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 1405/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 863/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA O MINIMALNIM ZAHTEVIMA I USLOVIMA ZA PRUŽANJE MEDICINSKE NEGE NA POMORSKIM BRODOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA O MINIMALNIM ZAHTEVIMA I USLOVIMA ZA PRUŽANJE MEDICINSKE NEGE NA POMORSKIM BRODOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
Izvor: Paragraf Lex