Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA GROBALJA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKI INFORMATIVNI CENTAR "APOLO" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA ČISTOĆE I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZELENILA I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Niša", br. 89/2005 - prečišćeni tekst, 38/2010 i 96/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKIH UPRAVA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 4/2010 - prečišćen tekst, 25/2010, 67/2012 i 100/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 101/2012 i 96/2013)
 • ODLUKA O SARADNJI GRADA NIŠA SA OSNOVNIM JAVNIM TUŽILAŠTVOM U NIŠU ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2013/2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 100/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 100/2013)
Izvor: Paragraf Lex