Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije predlaže izmene Zakona, radi regulisanja položaja zaposlenih na određeno vreme u pravosuđu


Sagledavajući položaj zaposlenih na određeno vreme u pravosuđu Srbije, koji te poslove obavljaju i po nekoliko godina uz stalne prekide radnog odnosa, kao i njihovog straha šta će biti sutra, Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) je Ministarstvu pravde uputio Predlog rešavanja pitanja zaposlenih državnih službenika i nameštenika koji ispunjavaju zakonske uslove za ostvarenje statusa državnih službenika.

Predlog sadrži nekoliko izmena i dopuna pojedinih članova Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), koje mogu dovesti do stvaranja zakonskog osnova za preobražaj radnog odnosa.

SOPOS očekuje da će Ministarstvo pravde, uz prethodno izraženu spremnost za saradnju po ovom pitanju, razmotriti ovaj predlog, usaglasiti ga sa njima, a nakon toga proslediti Vladi Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, 21.12.2017.
Naslov: Redakcija