Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ: Advokatska komora Srbije podseća da je, pored službi pravne pomoći u lokalnim samoupravama, advokatura jedina ovlašćena da pruža pravnu pomoć


Advokatska komora Srbije izrazila je zabrinutost zbog početka rada Udruženja "Platforma tolerancije" osnovanog u cilju pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici, i upozorila da je delovanje tog udruženja protivustavno i protivzakonito.

U saopštenju AKS se navodi da je bavljenje tog Udruženja pružanjem pravne pomoći u vidu sastavljanja tužbi za razvod braka, određivanja mera zaštite od nasilja u porodici, zahteva za izricanje privremenih mera kao što su zabrana prilaska, iseljenja, zabrana daljeg uznemiravanja, krivičnih prijava, nedavanja izdržavanja, kršenja izrečenih mera i pružanje svaka vrste pravnog saveta predstavlja krivično delo - "nadripisarstvo".

Pored neizbežne krivične odgovornosti, takođe se nameće pitanje pravne sigurnosti građana Republike Srbije, upozorila je AKS i takođe kritikovala rad Agencije za privredne registre koja je omogućila osnivanje i registraciju udruženja protivno zakonu.

AKS podseća da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) predviđa da je, pored službi pravne pomoći u lokalnim samoupravama, advokatura jedina ovlašćena da pruža pravnu pomoć i da sve pravne radnje, pobrojane u tekstu, prema Zakonu o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), predstavljaju delatnost advokata.

Takođe je negodovala zbog odsustva kontrole zakonitosti rada brojnih udruženja koja nude pravnu i besplatnu pravnu pomoć kao i eventualnih posledica po građane koji se ovim udruženjima obrate.

"Nedopustiv je svaki pokušaj zloupotrebe, u ovom slučaju žrtava nasilja u porodici, od strane onih koji im nude 'besplatnu pravnu pomoć' za koju nisu ovlašćeni, imajući u vidu potrebu posebne pažnje, stručnosti i znanja u ovoj oblasti", navodi AKS i dodaje da će iz tog razloga preduzeti sva raspoloživa pravna sredstva povodom osnivanja navedenog udruženja.

AKS je napomenula da rad na donošenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći još nije okončan, te da advokatura sve vreme ističe primedbe na predložena rešenja, pozivajući se na nužnost poštovanja Ustava, potencirajući zakonitost, pravnu sigurnost, kontrolu kvaliteta i odgovornost u radu.

Udruženje "Platforma tolerancije" počelo je sa radom pre dva dana i pozvalo žrtve nasilja da mu se obrate za pomoć prilikom sastavljanja tužbi za razvod braka, određivanja mera zaštite od nasilja u porodici, zahteva za izricanje privremenih mera kao što su zabrana prilaska, iseljenja, zabrane daljeg uznemiravanja, zatim krivičnih prijava zbog nasilja u porodici, nedavanja izdržavanja, kršenja izrečenih mera radi zaštite od nasilja i za svaku vrstu pravnog saveta.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.12.2017.
Naslov: Redakcija