Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: Donete pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, i o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pravobranilaštvu APV


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je 20. decembra 2016. godine na svojoj osmoj po redu sednici, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu.

Obim budžeta za 2017. godinu utvrđen je na nivou od 63.6 milijardi dinara, što će zajedno sa sredstvima koja će iz budžeta Republike Srbije biti usmerena Pokrajini, činiti više od sedam odsto republičkog budžeta. Kako je rečeno u obrazloženju na sednici, pokrajinski budžet za 2017. godinu biće deset procenata veći nego ovogodišnji.

Projektovanim budžetom se, između ostalog, omogućava isplaćivanje finansijske pomoći od 12.000 dinara mesečno porodicama s troje dece, regresiranje troškova prevoza učenika i studenata, kao i povećanje budžeta koji se odnosi na programe zbrinjavanja izbeglih i raseljenih lica. U budžetu su predviđena sredstva za brojne investicije u visokoškolske ustanove, dodatna ulaganja u poljoprivredu i vodoprivredu, kao i ulaganja u oblasti zaštite životne sredine, privrede i turizma, zatim, podrška javnom informisanju, radu nacionalnih saveta i institucija čiji je osnivač AP Vojvodina.

Za narednu godinu iz budžetskih sredstava planirano je i finansiranje finalizacije rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi puta Novi Sad – Ruma, izgradnja Ipsilon kraka kod Subotice, početak izgradnje nove zgrade Radio-televizije Vojvodine, kao i finansiranje drugih razvojnih projekata.

U nastavku sednice, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o kadrovskom planu AP Vojvodine za 2017. godinu. Doneto je i više pokrajinskih skupštinskih odluka o godišnjim programima i planovima za 2017. godinu u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u AP Vojvodini, i to:

  • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode AP Vojvodine u 2017. godini,
  • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine,
  • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017 godinu.

Skupština AP Vojvodine je donela i

  • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
  • Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

U oblasti zdravstva i socijalne politike, Skupština AP Vojvodine je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete. Izmena predstavlja isključivo formalno-pravno usklađivanje sa postojećom organizacijom pokrajinskih organa uprave i njenim usvajanjem po hitnom postupku, već od početka 2017. godine omogućiće se nastavak realizacije programa sufinansiranja veštačke oplodnje, koji je deo programa demografskog razvoja AP Vojvodine.

Pokrajinske poslanice i poslanici izglasali su i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta "Kamenica 2".

Na sednici su donete i:

  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine,
  • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu,
  • Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
Izvor: Vebsajt Skupštine APV, 20.12.2016.
Naslov: Redakcija