Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 21. decembra 2015. godine započeta Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, održane sednice Odbora za kulturu i informisanje, Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku - Utvrđen dnevni red Desete sednice, razmotreni predlozi zakona


Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Narodne skupštine Republike Srbije započela je 21. decembra 2015. godine Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Lista kandidata za izbor Tužioca za organizovani kriminal i Lista kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine;

2. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu;

3. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu;

4. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru;

5. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu;

6. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku;

7. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju;

8. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Vranju;

9. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu;

10. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu;

11. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu;

12. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici;

13. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici;

14. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru;

15. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu;

16. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu;

17. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu;

18. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu;

19. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu;

20. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini;

21. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;

22. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;

23. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;

24. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu;

25. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi;

26. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu;

27. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu;

28. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški;

29. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu;

30. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu;

31. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu;

32. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu;

33. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu;

34. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu;

35. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu;

36. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu;

37. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu;

38. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici;

39. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu;

40. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu;

41. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici;

42. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci;

43. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti;

44. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju;

45. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu;

46. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi;

47. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu;

48. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini;

49. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku;

50. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu;

51. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku;

52. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu;

53. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu;

54. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;

55. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

56. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala;

57. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

58. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

59. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

60. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;

61. Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije;

62. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banka za obnovu i razvoj;

63. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin;

64. Predlog zakona o zadrugama;

65. Predlog zakona o privrednim komorama;

66. Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre;

67. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji;

68. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije;

69. Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode;

70. Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;

71. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti;

72. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i

73. Predlog zakona o zaštiti zemljišta.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1. do 53. dnevnog reda sednice, zatim zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 54. do 71. dnevnog reda sednice i zajednički načelni pretres o tačkama 72. i 73. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština je započela zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1. do 53. dnevnog reda sednice, koje je obrazložio predstavnik predlagača, ministar pravde Nikola Selaković.

38. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici od 21. decembra 2015. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu.

Nakon kraće rasprave o Predlogu zakona, u kojoj je predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, Olivera Gudžurić, navela da postoji 86 licenciranih distributera preko kojih će se taksa za javni medijski servis naplaćivati, članovi Odbora su jednoglasno prihvatili Predlog zakona u načelu.

Član Odbora Dušica Stojković obavestila je članove Odbora da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrao Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 11. stav 4,5. i 6. Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izrazila očekivanje da će se ovaj Predlog naći, u što skorije vreme, na sednici Narodne skupštine.

Takođe, ona je predložila da se do kraja godine održi sednica Odbora na kojoj bi se obavio razgovor sa svim kandidatima koje su za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije predložili ovlašćeni predlagači.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Nebojša Tatomir, Sanja Nikolić, Aleksandra Jerkov, Dušica Stojković, Milena Turk, jelena Mijatović, Branka Karavidić, Mirjana Andrić, Milorad Cvetanović i Milan Stevanović.

43. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici od 21. decembra 2015. godine, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u načelu.

Mladen Mladenović, v.d. pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine obrazložio je Predlog zakona istakavši da je polaznu osnovu za izradu Predloga zakona dala Uprava za poljoprivredno zemljište, usled problema koji su uočeni u primeni postojećeg Zakonao poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009), kao i da je isti izrađen uz najširi konsenzus svih relevantnih činilaca.

Tri su ključna razloga za donošenje Predloga zakona su uzurpacija zemljišta i veliki procenat neobrađenog državnog poljoprivrednog zemljišta, zatim porast investicija i jačanje malih poljoprivrednih proizvođača, istakao je Mladenović. On je dodao da se Predlogom zakona definišu pojmovi koji do sada nisu bili definisani, a očekuje se da jedan od efekata primene Predloga zakona bude smanjenje uzurpacije neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.

U raspravi o Predlogu zakona otvoreno je pitanje prodaje državnog zemljišta, upućene kritike na račun vremena sazivanja sednice Odbora, insistiranje na prisustvu ministarke sednicama Odbora, a mogao se čuti i poziv za povlačenje Predloga zakona iz procedure. Takođe, razgovaralo se i o primedbama na pojedina predložena zakonska rešenja i najavljeno podnošenje amandmana, kako bi se rešenja poboljšala. Pohvaljena su rešenja koja se odnose na stočarstvo, uvođenje plodoreda i davanje zemljišta u zakup na 30 godina, smanjenje mogućnosti za korupciju i drugo.

Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su većinom glasova Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u načelu.

U nastavku sednice Odbor je razmotrio i aktuelnu situaciju oko prelevmana. Predstavnici udruženja proizvođača mleka zahvalili su Odboru što je podržao prevazilaženje problema u govedarskoj proizvodnji, u okolnostima trgovinskog rata Evrope i Rusije, kada su cene mlečnih proizvoda bile pod teretom viškova i kada su uvedeni prelevmani. Ova zaštitna mera, na jedan broj mlečnih proizvoda, ističe do kraja godine i udruženja apeluju na nadležne da se mera produži i proširi na više proizvoda sa ciljem očuvanja govedarske proizvodnje.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su jednoglasno više zaključaka.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Đorđe Stojšić, Dejan Nektarijević, Milan Kovačević, Miodrag Nikolić, Arpad Fremond, Milan Latković, Žarko Bogatinović, Velimir Stanojević, Zoran Antić, Goran Ćirić i Milija Miletić.

81. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 21. decembra 2015. godine članovi Odbora, pre prelaska na dnevni red, jednoglasno su usvojili predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se, u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), objedini zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama Dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora razmotrili su i prihvatili, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U nastavku 81. sednice, od strane članova Odbora razmotreni su i prihvaćeni, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin.

Odbor je takođe razmatrao i odlučio da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

U ime Ministarstva finansija, sednici je, sa saradnicima, prisustvovala dr Nataša Kovačević, v.d. pomoćnika ministra.

Sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prisustvovali su članovi mr Dejan Radenković, Goran Kovačević, Miloš Tošanić, Momo Čolaković, Nikola Jolović, Mirko Čikiriz, Suzana Šarac, Radmilo Kostić, Zoran Bojanić, dr Milorad Mijatović, Dragoljub Zindović, Olivera Pešić i Đorđe Stojšić.

163. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 21. decembra, razmotreni su sledeći predlozi zakona :

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banka za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar - Tutin, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o zadrugama, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o privrednim komorama, koji je podnela Vlada;

13. Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada;

15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, koji je podnela Vlada;

16. Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, koji je podnela Vlada;

17. Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji je podnela Vlada;

19. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada;

20. Predlog zakona o zaštiti zemljišta, koji je podnela Vlada.

21. Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014), koji su zajedno podnele narodni poslanici Dušica Stojković i Sanja Nikolić;

22. Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.

Članovi Odbora ocenili su da su predlozi zakona od tačaka 1. do 20. dnevnog reda sednice u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom.

U nastavku rada, članovi Odbora jednoglasno su utvrdili Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima, koji su zajedno podnele narodni poslanici Dušica Stojković i Sanja Nikolić i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Jelisaveta Pribojac, Mujo Muković, Branka Janković,Biljana Savović, Mirko Čikiriz, Tanja Tomašević Damnjanović, Anamarija Viček i Dragan Polovina.

38. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je, na sednici od 21. decembra, u načelu, predloge zakona o zadrugama, o privrednim komorama, o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Ministar privrede Željko Sertić predstavio je predložene zakone članovima Odbora. Predlogom zakona o zadrugama, kao krovnim zakonom, reševa se više pitanja koja se odnose na ovu oblast, istakao je Sertić. On je dodao da sada dva zakona, koja su neadekvatna i međusobno neusaglašena, regulišu pitanje zadrugarstva. Najvažnija novina jeste što će ovaj Predlog zakona rešiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno, prebacivanje zadugarskog i društvenog zemljišta u druge oblike svojine, kao i funkcionisanje zadruga tj. pojednostaviće njihovo osnivanje, dodao je ministar Sertić.

Predlog zakona o privrednim komorama zasnovan je na evropskom, kontinentalnom sistemu rada, po kome će ubuduće svi privredni subjekti biti članovi Privredne komore Srbije, istakao je Sertić. On je dodao da će članarinu određivati sami članovi PKS-a, kao i da se ovim Predlogom stvara jedinstveni komorski sistem. Takođe, ovakav Predlog zakona je potreban radi privlačenja stranih direktnih investicija i realizacije dualnog sistema obrazovanja, naveo je Sertić.

Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre uvodi u praksu formiranje jedinstvene liste prekršaja privrednih subjekata, na osnovu sudskih odluka, u kome će se jasno videti sankcionisano poslovanje, kako bi se sprečile zloupotrebe, što je sada slučaj, naveo je ministar privrede. On je dodao i da je Predlog zakona izrađen u skladu sa Ugovorom koji je naša država potpisala sa Kraljevinom Norveškom, koja je finansijski podržala njegovu izradu.

Predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije odnose se na gašenje Agencije za privatizaciju i prebacivanje ostalih privatizacija na Ministarstvo privrede, koje će ih sprovesti do kraja, naveo je ministar Sertić. On je podsetio da zaključno sa 31. decembrom ove godine prestaje da postoji društveni kapital u Srbiji, pa samim tim i potreba za postojanjem Agencije.

U objedinjenoj raspravi koja je usledila članove Odbora zanimala su pojedina rešenja Predloga zakona o zadrugama, kao i pitanje korišćenja sredstava iz IPA fondova, gašenje Agencije za privatizaciju, a čule su se i kritike na račun centralizovanja privatizacionih procesa koji još nisu okončani.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova, u načelu, sve predložene zakone.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Dragoljub Zindović, Radmilo Kostić, Olivera Pauljeskić, Mladen Grujić, Vladimir Marinković, Goran Ćirić, Đorđe Čabarkapa, Novica Tončev, Zoran Pralica, Dragomir Karić, Goran Vukadinović i Vladan Milošević.

U raspravi su takođe učestvovali i narodni poslanici koji nisu članovi Odbora.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 21.12.2015.
Naslov: Redakcija