Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Skupština grada usvojila rebalnas budžeta za 2015. godinu, Odluku o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta opština, planove detaljne regulacije u pojedinim delovima grada - Rebalans budžeta predviđa preraspodelu prihoda koji se naplaćuju od dobiti gradskih preduzeća i neutrošenih sredstava. Ubuduće će obim budžeta opština zavisti od veličine teritorije, broja stanovnika, razuđenosti kao i od toga da je opština samo centralna ili ima i prigradske delove


Skupština grada Beograda usvojila je 21. decembra 2015. godine rebalans budžeta za 2015. godinu, koji predviđa preraspodelu prihoda koji se naplaćuju od dobiti gradskih preduzeća i neutrošenih sredstava.

Ubuduće će obim budžeta opština zavisti od veličine teritorije, broja stanovnika, razuđenosti kao i od toga da je opština samo centralna ili ima i prigradske delove, nakon što su odbornici usvojili i Odluku o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta opština.

Rebalansom budžeta predviđeno je da će Sekretarijatu za socijalnu zaštitu biti uplaćeno 1,077 milijardi, Sekretarijatu za energetiku 41 milion i Sekretarijatu za saobraćaj 400 miliona dinara.

Usvojena je i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada beograda u 2016. i 2017. godini, kojom se omogućava da Sekretarijat za socijalnu zaštitu nastavi sa prižanje usluge ličnog pratioca deteta.

Kako bi se i tokom 2016. godine nastavilo sa pružanjem te usluge, Sekretarijat za socijalnu zaštitu je planirao 82 milona dinara za realizaciju ove usluge od 1. januara do 31. avgusta 2016. godine.

Odbornici Skupštine grada dali su saglasnost na Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa konzorcijumom privatnih autobuskih prevoznika, koji će od 1. januara 2016. godine prevoziti putnike. Saglasnost Skuštine grada bila je neophodna kako bi se potpisalo javno-privatno partnerstvo za narednih 10 godina. Precizirao je da će privatni partner dobijati oko 500 miliona dinara godišnje manje nego ranije.

Skupština grada usvojila je i Plan detaljne regulacije Bloka 11 između Bulevara Nikole Tesle, Keja oslobođenja i produžetka ulica Goce Delčeva i Aleksinačkih rudara, kojim je predviđena izgradnja hotela visoke kategorije iz lanca "Kempinski", sa dve kule visoke spratnosti kao deo stambenog i poslovnog kompleksa, u Bloku 11 u Zemunu.

Kada je izgrađen 1960. godine hotel "Jugoslavija" je bio najveći i najmoderniji u tadašnjoj SFRJ, sa 1.500 prostorija, dva restorana i pratećim sadržajima.

Postojeći objekat hotela biće potpuno renoviran i modernizovan, sa dozvoljenom spratnošću do osam spratova, odnosno 36 metara.

Severna kula, maksimalne spratnosti P+33, odnosno 140 metara visine, u produžetku Goce Delčeve, namenjena je za poslovne i komercijalne sadržaje, a Južna kula, iste spratnosti u produžetku Aleksinačkih rudara, predviđena je za stanovanje visokog standarda.

Planom je predviđeno očuvanje i oplemenjivanje svih zelenih površina, kao i izgradnja dodatne treće pešačke i biciklističke staze.

Odbornici su usvojili i planove detaljne regulacije za deo industrijske celine "21. maj" u Rakovici i pijace u naselju Medaković.

Usvojene su i odluke o izradi planova detaljne regulacije za kompleks Novog groblja na Zvezdari i za komercijalnu zonu između saobraćajnice T-6 i ulica Cara Dušana i Banatske u Zemunu.

Na sednici je data saglasnost na rebalanse programa poslovanja GSP "Beograd" i Urbanističkog zavoda Beograd, kao i na Statut JKP "Veterine Beograd".

Prihvaćene su izmene osnivačkog akta SRC "Tašmajdan" i usvojen Predlog godišnjeg programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za 2015. godinu.

Skupština grada imenovala je glumca Svetislava Goncića za vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Vuk Karadžić, dok će Igor Knežević u narednih šest meseci biti vršilac dužnosti direktora JP "Hipodrom Beograd".

Imenovani su i članovi odbora u nekoliko stalnih manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd.

Skupština je razrešila i imenovala članove upravnih odbora u jednom broju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, kao i članove školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija