Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: RFZO će nabavljati 82 leka po nižim cenama, a pokrivaće i troškove terapije i za "digoksin" injekcije za kardiološka oboljenja, i dvovalentne oralne vakcine protiv dečje paralize. 24 leka skinuta su sa liste i više se neće izdavati o trošku osiguranja


Republički fond za zdravstveno osiguranje nabavljaće ubuduće 82 leka po nižim cenama nego dosad, a pokrivaće i troškove terapije i za "digoksin" injekcije za kardiološka oboljenja, i dvovalentne oralne vakcine protiv dečje paralize. Istovremeno su 24 leka skinuta sa liste i više se neće izdavati o trošku osiguranja. Naniže su korigovane cene 58 lekova.

To su najvažnije novine Pravilnika o izmenama i dopunamaPravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015), koje su stupile na snagu 18. decembra 2015. godine.

- Na Listu D lekova je stavljen lek "digoksin" u injekcijama čime se omogućava da se ovaj lek obezbedi za potrebe osiguranika iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu dok traje diskontinuitet u snabdevanju lekom "dilakot" sa B liste - kažu u RFZO.- Na taj način će se steći uslovi za nastavak odgovarajućeg lečenja osiguranika sa kardiološkim oboljenjima, odnosno aritmijama kojima je potreban ovaj lek.

Stavljanje oralne dvovalente vakcine protiv dečje paralize na listu B, kako kažu u RFZO, omogućiće sprovođenje imunizacije u skladu sa programom obavezne imunizacije.

Istovremeno je sa liste skinuto 28 lekova kojih nije bilo u prometu u prethodnom periodu: 14 je skinuto sa liste jer su izgubili Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012) propisan uslov za promet leka, dok je preostalih 14 lekova skinuto sa liste na zahtev nosioca dozvole za lek.

- Skidanjem ovih lekova sa liste ni na koji način se ne ugrožavaju prava osiguranika s obzirom na to da se na listi lekova nalaze drugi lekovi, tzv. paralele sa istom aktivnom supstancom, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine - objašnjavaju u RFZO.

Za lekove sa B i C liste, koji se koriste za lečenje onkoloških pacijenata, omogućeno da se uvode u terapiju i na osnovu mišljenja tri lekara sa VMA, dok je za lek "kapecitabin", koji se koristi u lečenju karcinoma dojke i kolona, omogućeno da se u 2016. godini primenjuje u svim zdravstvenim ustanovama.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. R., 19.12.2015.
Naslov: Redakcija