Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA PRVA OBUKA ZA PONUĐAČE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF


U organizaciji kompanije Paragraf, 21. decembra 2015. godine u Beogradu je održana OBUKA ZA PONUĐAČE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.

Kompanija Paragraf je organizovala ovaj stručni skup u želji da odgovori potrebama svojih klijenata i drugih subjekata koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki (pravna lica, preduzetnici i fizička lica), pri čemu u praksi nailaze na niz problema, kako u podnošenju prihvatljivih ponuda, tako i zakonskoj zaštiti prava.

Jendnodneva obuka je oblikovana u četiri tematske celine:

-          Priprema prihvatljive (i najpovoljnije) ponude,

-          Zaštita prava ponuđača - prvostepeni postupak (pred naručiocem i Republičkom komisijom),

-          Zaštita prava ponuđača - drugostepeni postupak (upravni spor protiv odluke Republičke komisije), i

-          Odgovori na pitanja polaznika.

Polaznici obuke su prevashodno bili predstavnici pravnih lica -privrednih društava kako i javnih preduzeća koja učestvuju u postupcima javnih nabavki kao ponuđači

Nakon uvodnog dela u kome je Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnog časopisa "Budžetski instruktor" predstavila program obuke i način rada, prema utvrđenoj satnici održana su predavanja planirana za obuku, od strane predavača:

- Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (blagovremenost ponude, konkursna dokumentacija, odgovarajuća/prihvatljiva ponuda i bitni nedostaci ponude);

- Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (zaštita prava pred naručiocem i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - aktivna legitimacija, blagovremenost zahteva, računanje rokova, sadržina zahteva, nastavak postupka pred Republičkom komisijom nakon postupka kod naručioca)

- Jelena Kulić, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (drugostepeni postupak u zaštiti prava ponuđača - upravni spor protiv odluke Republičke komisije; aktivna legitimacija i stranke u sporu, rokovi za podnošenje tužbe, sadržina tužbe - analiza priređenog modela; izbor iz sudske prakse - praktični primeri)

Na kraju predavanja predviđenih za prvi dan obuke, odgovoreno je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na obrađene teme, kao i ostala pitanja o praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i drugih relevantnih propisa.

Svi polaznici obuke dobili su Sertifikate o pohađanoj obuci, kao i štampani stručni i promotivni material.

Izvor: Redakcija, 21.12.2015.