Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2015. GODINI: Smanjenje i oslobađanje od carinskih dažbina za određene robe


Pravna baza Paragraf Lex

Vlada Republike Srbije je usvojila Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2015. godini.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćena je 61 tarifna oznaka za robu za koju se carinske dažbine smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi. Tačkom 3. Odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 19.12.2014.