Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAPREDNE I SERTIFIKOVANE OBUKE SUDIJA I TUŽILACA ZA PRIMENU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Do sada održane obuke za više od 800 sudija osnovnih, viših i apelacionih sudova, više od 100 tužilaca i više do 100 advokata


Savetovalište za uzbunjivače portala Pištaljka u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku Telekoma Srbija nastavlja napredne i sertifikovane obuke sudija i tužilaca za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014). Tokom novembra napredne obuke Pištaljke prošlo je više od 50 sudija Prekršajnog apelacionog suda, tužilaca, zamenika tužilaca, tužilačkih saradnika i pomoćnika iz osnovnih i viših javnih tužilaštava. Ovo je prvi put da velika državna kompanija, kao što je Telekom Srbija, podržava stručne obuke nosilaca pravosudnih funkcija.

Pištaljkin pravni i stručni tim u proteklih godinu i po dana, u okviru projekta koji je finansirala Delegacija EU u Srbiji, organizovao je napredne obuke za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača za više od 800 sudija osnovnih, viših i apelacionih sudova, više od 100 tužilaca i više do 100 advokata, što je jedinstven primer u svetu saradnje nevladinog sektora i pravosudnih organa. Zahvaljujući ovoj saradnji i obukama, implementacija Zakona o zaštiti uzbunjivača ocenjena je i od strane stranih stručnjaka kao jedna od boljih u svetu, a sam zakon nosi epitet “zlatnog standarda” i važi za jedan od najboljih na svetu. Zaštita uzbunjivača oblast je u kojoj Srbija, prema ocenama stručnjaka iz sveta i Evrope, ima najveći napredak.

Napredna obuka za sudije Prekršajnog apelacionog suda sprovodi se kako bi prekršajni sudovi bili efikasniji prilikom sankcionisanja poslodavaca koji ometaju ili onemogućavaju uzbunjivanje. Primere iz dosadašnje sudske prakse vezane za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača kolegama sudijama prezentovao je predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović.

Pravno-novinarski tim Pištaljke predstavio je slučajeve iz prakse Pištaljkinog Savetovališta, kao i slučajeve u kojima advokati Pištaljke zastupaju uzbunjivače u postupcima pred sudom. Obuke su obavljene u saradnji sa Pravosudnom akademijom, koja polaznicima obuka daje sertifikate da su obučeni za primenu zakona. Sudije koje nemaju sertifikate Pravosudne akademije ne mogu da postupaju u predmetima vezanim za Zakon o zaštiti uzbunjivača.

Sa ciljem da javna tužilaštva što brže i efikasnije provere informacije dobijene od uzbunjivača i pokrenu postupke protiv odgovornih za krivična dela održana je i obuka za tužioce javnih osnovnih i viših tužilaštava i njihove saradnike. Predavač na ovoj obuci bila je sekretar Republičkog javnog tužilaštva Gordana Samardžić. Javni tižioci, njihovi zamenici, pomoćnici i saradnici poziv za edukaciju su dobili od Republičkog javnog tužilaštva.

Izvor: Vebsajt Pištaljka, 21.11.2018.
Naslov: Redakcija