Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE


Pokrajinska vlada je na sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, zadužila Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo da u budžetu za 2019. godinu planira sredstva u iznosu od 25 miliona dinara, za nabavku pokretnog mamografa i sprovođenje skrininga za rano otkrivanje raka dojke koji spada u deset vodećih dijagnoza kao uzrok hospitalizacije u Vojvodini u 2017. godini.

Cilj projekta je da se obezbedi veća dostupnost mamografskih pregleda za rano otkrivanje i lečenje tumora dojke, posebno ženama u seoskim sredinama, gde postoji nedostatak mamografa.

Realizacijom projekta zainteresovanim ženama starosti 45 - 49 godina, kao i drugim ženama koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom i nisu u ciklusu praćenja već dijagnostikovanih promena, biće omogućeno da dobrovoljno, bez naknade, u mestu svog prebivališta, obave mamografski pregled.

Pokrajinska vlada je izdvojila 3,2 miliona dinara Crvenom krstu Vojvodine, za nabavku kombi vozila potrebnog za prevoz socijalno ugrožene dece, starih osoba i volontera, kao i 2,5 miliona dinara Domu za duševno obolela lica “1. oktobar” Stari Lec, za rekonstrukciju krova na objektu ambulante.

Izvor: Vebsajt Vlade Vojvodine, 21.11.2018.