Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Zakon predviđa vraćanje imovine zadužbinama koje nisu prekidale rad i koje mogu da dokažu kontinuitet. Da li će imovina koju su zadužbinari ostavili Univerzitetu u Beogradu, Matici srpskoj, SANU, biti vraćena tim ustanovama može da odluči samo Vlada RS i za to nije neophodna izmena Zakona


Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US) predviđa vraćanje imovine zadužbinama koje nisu prekidale rad i koje mogu da dokažu kontinuitet, kažedirektor Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić.

To nije slučaj sa, kako kaže Sekulić, sa zadužbinama koje pripadaju Univerzitetu u Beogradu, koji bi, kako se pisalo, mogao ostati bez tih zadužbina.

Na pitanje da li će imovina koju su zadužbinari ostavili Univerzitetu u Beogradu, Matici srpskoj, SANU, biti vraćena tim ustanovama, kako kaže, može da odluči samo Vlada Republike Srbije.

Univerzitet u Beogradu između dva svetska rata imao je 77 zadužbina. Imovina je pedesetih godina nacionalizovana, a zadužbine su uglavnom ugasile čim su ostale bez imovine.

Sekulić kaže da se ne mora menjati Zakon da bi imovina bila vraćena zadužbinama koje pripadaju Univerzitetu, Matici srpskoj, SANU. Rešenje, objašnjava, može da se nađe i "u okviru raspolaganja državnom svojinom na koje Vlada Srbije ima pravo po Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)". "To nije veliki problem. Naš univerzitet je državni, finansira se državnim novcem, koristi državnu imovinu, tako da mislim da nemaju problem zbog toga", kaže Sekulić te dodaje da će o tome da li će imovina koja je pripadala zadužbinama biti vraćena Univerzitetu odlučiti Vlada Republike Srbije.

Sekulić napominje da bi bilo dobro da se imovina zadužbina koja je pripadala institucijama od šireg društvenog značaja rešava u okviru jednog paketa. Pojašnjava da su sve zadužbine, osim zadužbine Nikole Spasića, prekinule sa radom i da nemaju kontinuitet. Dodaje da je imovina koja je pripadala zadužbinama sada državna, javna svojina, tako da ona "neće propasti, neće nestati".

"Univerzitet ne zavisi samo od te imovine, nije egzistencija Univerziteta ugrožena zbog toga. Zakon se mora poštovati, odluke Agencije su potvrđene i od drugog stepena i od sudova. Mislim da od toga ne treba praviti problem, posebno ne treba pretiti Strazburom", rekao je Sekulić, uz opasku da državni univerzitet treba da rešava probleme u okviru sopstvene države.

Univerzitet u Beogradu zatražio je u postupku restitucije vraćanje imovine koju su im ostavili zadužbinari. Njihov zahtev je odbijen u Agenciji za restituciju, jer Zakon predviđa vraćanje imovine samo zadužbinama koje imaju kontinuitet u radu.

Odbijeni su i od Ministarstva finansija, kao i pred Upravnim sudom. Prorektor BU Živan Lazović nedavno je rekao da su se za pomoć obratili i premijerki Ani Brnabić kako bi "ispravila velika, istorijska nepravda".

"Reč je o volji zadužbinara koji su se rukovodili plemenitim namerama i imali punu svest o tome od kakvog značaja su obrazovanje i nauka za Srbiju", naglasio je Lazović.

Od 77 zadužbina, 1995. godine je obnovljen rad 11 zadužbina i tri fonda iz koga se danas stipendiraju najbolji studenti, istraživači...

Izvor: Vebsajt B92, 20.11.2017.
Naslov: Redakcija