Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O KLIMATSKIM PROMENAMA: Usvajanje Zakona očekuje se tokom 2018. godine, a on će omogućiti praćenje i izveštavanje o sprovođenju strategije koje je u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma


Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Ivan Karić, učestvovao je na okruglom stolu, održanom u Kraljevu, na temu "Zelena ekonomija- pokretač lokalnog održivog razvoja".

Ova rasprava je jedna od aktivnosti projekta "Zelena ekonomija u funkciji lokalnog razvoja" koga, uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine realizuje UG "Novi put" iz Kraljeva. Oko tridesetak učesnika, predstavnika lokalne samouprave, javnih preduzeća, privrednih organizacija, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva iz Kraljeva je imalo prilike da, iz prve ruke čuje koje su aktivnosti koje Ministarstvo životne sredine sprovodi ili planira da sprovede u narednom periodu u cilju podrške i afirmacije zelene ekonomije kao pokretača održivog lokalnog ekonomskog razvoja.

Državni sekretar je naveo da će u okviru Ministarstva biti formiran poseban sektor koji će brinuti o zaštiti prirode i o klimatskim promenama. Dve posebne grupe biće zadužene za mitigacije (ublažavanje) i adaptacije (prilagođavanje) na klimatske promene.

Tokom 2018. godine nas očekuje Zakon o klimatskim promenama. Srbija je bila prva zemlja u regionu i među prvih deset zemalja sveta koje su dostavile svoj Nameravani nacionalni klimatski doprinos, i započela sa uspostavljanjem sistema za procenu sadašnjih i pripremu narednih nacionalnih ciljeva smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, utvrđivanjem dugoročnih ciljeva, i praćenjem i izveštavanjem o njihovom sprovođenju. Planirana strategija borbe protiv klimatskih promena Republike Srbije koja će biti usvojena 2019. godine omogućiće sprovođenje Nacionalnog plana ublažavanja posledica klimatskih promena, i definisati mere i sredstva za njegovu realizaciju.

Zakon o klimatskim promenama omogućiće praćenje i izveštavanje o sprovođenju strategije koje je u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma.

Izvor: Vebsajt Danas, Z. Nikolić, 20.11.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija