Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Vodič za upravne sporove u vezi sa sufinansiranjem medijskih projekata


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pripremilo je "Vodič za pokretanje upravnih sporova u oblasti sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju".

Namena Vodiča je da pomogne medijima i organizacijama civilnog društva prilikom pokretanja upravnih sporova zbog nepravilnosti koje se javljaju u praksi konkursnog sufinansiranja projekata.

Zakonom o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje) kao ni Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016) nije predviđena žalba kao pravni lek protiv odluke organa koji sprovodi konkurs. Jedino pravno sredstvo koje je previđeno Zakonom i podzakonskim propisima je pokretanje upravnog spora protiv rešenja o raspodeli za sufinansiranje projekata.

Polazeći od zakonskih rešenja i procedura, Vodič ukazuje na potencijalne nepravilnosti u vezi sa raspisivanjem konkursa, pravom konkurisanja, imenovanjem i radom stručne komisije za ocenu projekata kao i sa nepravilnostima u vezi sa konačnom odlukom o raspodeli sredstava.

Takođe, Vodič objašnjava kako se pokreće upravni spor, kakve sudske odluke donosi Upravni sud i kako se sprovode i izvršavaju sudske odluke.

Izvor: Vebsajt NUNS, 21.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija