Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osiguranici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2016. godini moraju da zaključe radni odnos najkasnije 30. decembra, a podnesu zahtev za ostvarivanje prava 31. decembra, kako bi im se o tom pravu odlučivalo po odredbama Zakona koje važe za 2016. godinu. Osiguranik koji podnosi zahtev Fondu za ostvarivanje prava na penziju više ne mora da dostavlja dokaze potrebne za ostvarivanje prava o kojima se vode službene evidencije


Zaposleni koji stiču uslov da se penzionišu do kraja 2016. godine moraće najkasnije do 30. decembra da raskinu radni odnos. To im je uslov kako bi pravo na penziju ostvarili zaključno sa 31. decembrom i po pravilima koja važe u 2016. godini, kažu u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ukoliko se, međutim, dogodi da zahtev bude podnet 1. januara 2017. godine i kasnije zaposleni će moći u penziju prema uslovima koji važe u toj godini.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, propisano je da se uslov za starosnu penziju za žene sukcesivno podiže svake kalendarske godine za po pola godine. Tako do pretposlednjeg dana decembra 2016. godine pravo da podnesu zahtev za penziju imaju žene sa navršenom 61 godinom života i najmanje 15 godina staža i muškarci sa 65 godina i 15 godina staža, ističu u PIO fondu.

 Starosna granica za odlazak žena u penziju povećavaće se sve do 2032. godine kada će uslovi za žene i muškarce biti izjednačeni – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Istovremeno zahtev za penziju do 30. decembra 2016. godine mogu podneti i svi oni koji pristaju na prevremeno penzionisanje. Uslov za prevremenu starosnu penziju za žene osiguranike u 2016. je 55 godina života i 37 godina staža, a za muškarce 55,8 meseci i 40 godina staža osiguranja.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

S tim što svi oni koji odluče da idu u prevremenu starosnu penziju do kraja 2016. godine, moraju da računaju sa umanjenjem penzija od 20 odsto na godišnjem nivou.

Naredne godine, od 1. januara 2017. godine, uslov za penzionisanje žena biće 61,6 meseci života i najmanje 15 godina staža. Uslov za prevremenu starosnu penziju za žene biće 55,8 meseci života i 37,6 meseci staža.

Za muškarce koji bi naredne godine u penziju i dalje ostaje uslov od 65 godina života i 15 godina radnog staža, dok će oni koji su spremni da plaćaju penale u penziju moći ranije – sa 56,4 godine starosti i 40 godina osiguranja.

Uz popunjen zahtev za starosnu penziju, potrebno je dostaviti minimum dokumentacije koju osiguranik mora sam da priloži. Ostala potrebna dokumenta, Fond PIO, kao i svi državni organi, ustanove i institucije kojima su poverena javna ovlašćenja, imaju obavezu da međusobno razmenjuju, bez posredovanja stranaka, kako bi građanima omogućili da brzo i efikasno ostvare i zaštite svoja prava.

Dakle, osiguranik koji podnosi zahtev Fondu za ostvarivanje prava na penziju više ne mora da dostavlja dokaze potrebne za ostvarivanje prava o kojima se vode službene evidencije.

To znači da filijale Fonda, na lokalnom nivou, obezbeđuju dokaze kroz direktnu saradnju sa Poreskom upravom, Nacionalnom službom za zapošljavanje, MUP-om, fondom zdravstva...

Onaj ko podnosi zahtev za penziju mora, međutim, da obezbedi dokaze koji se odnose na radni staž, na inostrani staž, na školsku potvrdu ili medicinsku dokumentaciju, a sve ostalo obezbeđuje Fond.

S obzirom na to, kažu u penzijskom fondu, da u staž osiguranja ulaze samo periodi osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za PIO, osiguranici bi svakako trebalo da proveravaju svoje podatke u bazi matične evidencije fonda i to pre nego li podnesu zahtev za penziju.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 20.11.2016.
Naslov: Redakcija