Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje postupio u skladu sa upozorenjem Poverenika i izmenio procedure u vezi sa obradom podataka o ličnosti. U izmenjenim zahtevima je, pored ostalog, navedeno koji su dokazi potrebni za odlučivanje i posebno naglašeno da se identitet podnosioca zahteva dokazuje uvidom u ličnu kartu, a ne zadržavanjem njene fotokopije


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje postupio je u skladu sa upozorenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i izmenio procedure u vezi sa obradom podataka o ličnosti, navodi se u dopisu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Povereniku.

Izmenjeni su i na Portalu Fonda postavljeni zahtevi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju, invalidsku penziju, porodičnu penziju po smrti osiguranika i porodičnu penziju po smrti korisnika prava, a u toku je izmena ostalih zahteva. Organizacione jedinice Fonda obaveštene su o izvršenim izmenama i obaveznom načinu postupanja zaposlenih po podnetim zahtevima.

U izmenjenim zahtevima je, pored ostalog, navedeno koji su dokazi potrebni za odlučivanje i posebno naglašeno da se identitet podnosioca zahteva dokazuje uvidom u ličnu kartu, a ne zadržavanjem njene fotokopije.

Poverenik ocenjuje kao dobro brzo reagovanje na njegovo upozorenje i Ministarstva i Fonda. To se posebno odnosi na prekid prakse fotokopiranja i zadržavanja ličnih karata građana.

Poverenik i ovom prilikom upozorava da, inače široko rasprostranjena praksa kopiranja i zadržavanje ličnih dokumenata građana u situacijama kada to nije izričito predviđeno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), predstavlja nedozvoljenu obradu podataka i da je kažnjiv prekršaj. Takvom praksom građani se nepotrebno izlažu trošenju vremena i novca, a što je još važnije formiranjem mnoštva, često i ogromnih, zbirki kopija ličnih dokumenata i izazivaju se problemi u vezi sa njihovim čuvanjem i višestruko uvećava rizik zloupotrebe.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 18.11.2016.
Naslov: Redakcija