Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PARAFIRAN NACRT UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA ALŽIROM


U Alžiru je, 15. oktobra 2018. godine, održana druga runda pregovora radi zaključenja Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja.

U toku pregovora, u potpunosti su usaglašeni svi članovi Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, parafiran je tekst Nacrta ugovora i potpisan Usaglašeni zapisnik sa pregovora.

Dogovoreno je, da nadležni organi dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.

Datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem.

Izvor: Dejan Dabetić, Redakcija, 21.10.2018.