Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

STUPIO NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SAN MARINOM: Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (dalje: Ugovor) stupio je na snagu 8. oktobra 2018. godine.

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Beogradu, 16. aprila 2018. godine.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018 od 27.9.2018. godine.

Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

Napominjemo da se, početkom primene Ugovora, stiču uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012)
 u smislu izostavljanja San Marina sa pomenute liste.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Dejan Dabetić, Redakcija, 21.10.2018.