Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRVA GODIŠNJA KONFERENCIJA LOKALNIH SKUPŠTINA: Vođeni razgovori o softveru za uvođenje e-parlamenta koji je razvio UNDP uz podršku švajcarske vlade


Stručnim panelima posvećenim digitalnim sistemima i inovacijama, kao i Ciljevima održivog razvoja UN, je u Skupštini AP Vojvodine nastavljena Prva godišnja konferencija lokalnih skupština.

Na konferenciji, koju su organizovali Skupština APV i Grad Novi Sad, uz podršku Vlade Švajcarske i Programa UN za razvoj UNDP, učestvuje preko 150 predstavnika lokalnih parlamenata iz naše zemlje. Inicijativu za okupljanje lokalnih skupština pokrenule su Skupština AP Vojvodine i Skupština Grada Novog Sada, kako bi omogućila razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi između odbornika i rukovodilaca službi iz cele Srbije.

U okviru prvog panela, posvećenog digitalizaciji, E-parlamentu i modernizaciji rada lokalnih skupština, razgovarano je o softveru za uvođenje e-parlamenta, koji je razvio UNDP uz podršku švajcarske vlade. Kako je istakao Stevan Gostojić, UNDP konsultatnt, ova nova digitalna platfoma, nedavno pilotirana u Leskovcu i Pančevu, besplatna je i dostupna svim lokalnim skupštinama u Srbiji. Predstavnici lokalnih samouprava iznosili su izazove, iskustva i dileme sa kojima se susreću u ovom procesu.

Moderator ovog panela, generalni sekretar Skupštine APV, Nikola Banjac, istakao je da snažan impuls i pomoć za veoma važan proces digitalizacije stiže sa najviših državnih nivoa, i da u okviru ove, nacionalno važne strategije, parlamenti treba da iskažu spremnost, primer i inicijativu.

Predstavnica Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, Svetlana Jovanović, pozvala je predstavnike lokalnih parlamenata da se aktivno uključe u proces digitalizacije svog rada, naglašavajući da u tome imaju punu podršku, od ekspertske do finansijske, i republičke vlade i organizacija poput UNDP-i. Sa učesnicima konferecije, veoma korisna iskustva podelio je i Dejan Udovičić, predstavnik Narodne skupštine Republike Srpske, u kojoj je sistem elektronskoh upravljanja veoma uspešno implementiran. Na panelu se moglo čuti i da su benefiti od uvođenja E-parlamenta veoma veliki, a kao najvažniji su navedeni ušteda novca, ušteda vremena i povećanje efikasnosti.

Na poslednjem panelu konferencije diskutovano je o ulozi i uključivanju lokalnih skupština u praćenje sprovođenja ciljeva održivog razvoja, kao i o ulozi mladih u tom procesu. Predstavnici skupština opština imali su priliku da čuju koja je njihova uloga u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i zašto je važno da lokalni parlamenti u participaciji sa građanima, aktivno učestvuju u ostvarivanju tih ciljeva. Razvojni put lokalnih vlasti jeste da sagledaju modele, kojima će građani kroz svoje aktivno učešće moći da doprinesu donošenju dobrih odluka, rečeno je na panelu.

Nikola Banjac, generalni sektretar Skupštine AP Vojvodine, naglasio je da je ovaj vid okupljanja i saradnje neophodan za unapređivanja rada lokalnih skupština, posebno u pogledu povećanja efikasnosti i doprinosa ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Nikola Banjac je ocenio je da je konferencija lokalnih skupština potvrda su skupštine spremne da zajednički rade i da prave jedan okvir u kome će zajednički doprinositi stvaranju uslova za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, veću efikasnost, transparentnost, otvorenost i participaciju institucija sa građanima, posebno kada je reč o saradnji sa mladima.

“Naš je zadatak da stvorimo isntitucionalni okvir i podršku za sve što je navedeno. U pogledu saradnje sa univerzitetima, vrata Skupštine AP Vojvodine i grada Novog Sada su potpuno otvorena”, rekao je sekretar Banjac, koji je ovom prilikom pozvao studente i fakultete da budu deo ovog procesa koji je i politika pokrajnske administracije.

Pored generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine, prisutnima su se obratili i Marijana Dukić Mijatović, savetnica gradonačelnika Novog Sada, Bojan Zečević, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Biljana Ledeničan, rukovodilac parlamentarnog portfelja UNDP. Na panelu su učestvovali i studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Marijana Dukić Mijatović, savetnica gradonačelnika Novog Sada, govorila je o aktuelnim projektima grada u oblasti kulture čiji su nosioci upravo mladi ljudi, stavljajući akcenat na titulu grada Novog Sada kao Omladinske prestonica Evrope i Evropske prestonice kulture. Kada je reč o uključivanju mladih u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, Bojan Zečević, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ocenio je da je u tom pogledu ključno ugraditi kvalitetan sistem vrednosti, i to pre svega kroz obrazovanje na svim nivoima.

Biljana Ledeničan, rukovodilac parlamentarnog portfelja UNDP naglasila je da su ciljevi održivog razvoja UN fokusirani na mlade, jer su upravo oni konkretna snaga promena koje treba da dovedu do ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

Na kraju panela, predstavnici lokalnih skupština i učesnici diskusije, doneli su odgovarajuće zaključke i izrazli očekivanje da će se konferencija ponoviti i sledeće godine budući da su efekti takvog vida saradnje višestruko korisni.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 19.10.2018.
Naslov: Redakcija