Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Popis svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovo vrednovanje i dodeljivanje iste osnovne plate za svako radno mesto iste vrednosti. Radna mesta razvrstana su u platne grupe i platne razrede čija se vrednost izražava koeficijentom, klasifikacija radnih mesta u javnom sektoru kroz uvođenje Kataloga


Nacrtom zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđeno je 60 platnih razreda, a najviša plata zaposlenih u javnom sektoru moći će da bude najviše sedam i po najnižih plata, tačnije neće moći da pređe 165.000 dinara, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić.

Cilj donošenja ovog zakona, kako je objasnio, je da zaposleni za istu vrstu posla, bez obzira u kom delu javnog sektora rade, dobijaju iste plate, te da zakon u prvom trenutku neće nikome "dirati" plate, ali će se ići na smanjenja onih plata koje sada "štrče" u sistemu i prave veliku razliku.

Maravić je precizirao da je Nacrtom zakona predviđeno da sistem plata bude postavljen tako da one budu u rasponu od 1: 7, 5, što znači da ako je najniža minimalna zarada utvrđena na 22.000 dinara, najviša može da bude sedam i po puta veća, što je oko 165.000 dinara.

Nije cilj zakona da nekom poveća ili smanji platu odmah, smisao zakona je da sistem bude jasan, transparentan i uporediv, rekao je Maravić.

"Ovim zakonom pre svega ćemo preračunati sve plate u nov, upravljiv sistem bez da se ikome poveća ili smanji plata. Tek usvajanjem sektorskih zakona koje ne možemo očekivati pre aprila 2016. godine počećemo da regulišemo plate. Dok se ne steknu finansijski uslovi za njihovo povećanje ne možemo na to računati, ali će se ići na smanjenja onih plata koje sada štrče u sistemu i prave veliku razliku", rekao je Maravić.

On je naveo da je ova oblast sada veoma neuređena, a cilj je da se omogući transparentan sistem i da se jasno zna zašto neko dobija određenu platu na određenom radnom mestu.

"Sistem je sada tako uređen da postoji preko deset različitih osnovica, postoji veliki broj platnih razreda, koeficijenata i sistem se uređuje različitim pravnim aktima. Ovim Nacrtom zakona se omogućuje da sistem bude pošten, da bude transparentan, da se njime može upravljati na način koji je jasan svakom građaninu", rekao je Maravić.

On je rekao da je u ovom trenutku teško reći koliko zaposlenih bi po novoj sistematizaciji moglo dobiti veće zarade, a za koji broj će one biti niže od dosadašnjih.

U prvoj fazi će se najpre definisati novi koeficijenti i platni razredi, koji će se primeniti na sve, kako bi plate mogle da se porede međusobno.

"Tek pošto se čitav taj posao završi moći ćemo da kažemo kome će plate dugoročno i zašto padati ili rasti", rekao je Maravić.

Osim platnih razreda Nacrt zakon predviđa i jedinstveni Katalog zvanja i radnih mesta i metodologiju kojom će se razvrstavati konkretna radna mesta u 60 platnih razreda, i po kojima će dobiti određeni koeficijent.

"Osnovni princip je da se dobije ista plata za isti posao", podvukao je Maravić.

To će naglasio je, značiti da svako radno mesto mora da se sagleda sa aspekta složenosti posla koji se na tom radnom mestu obavlja i sa aspekta kompetentnosti ljudi koji na tom radnom mestu treba da rade, kao i njihova stručna sprema i iskustvo.

Takođe će se gledati i odgovornost koju nosi to radno mesto, složenost posla, obuke koje su važne za rad u državnom organu i u kojoj meri zaposleni ostvaruju komunikaciju, na kom nivou i sa kim.

Naravno, u obzir će se uzimati i uslovi rada, rekao je Maravić i naveo primer vozača kola Hitne pomoći koji, kako je naveo, zbog uslova u kojima radi, treba da ima veću platu od nekog drugog vozača koji vozi neku drugu vrstu vozila.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 10. novembra 2015. godine, a poželjno je da od svih zainteresovanih i stručne javnosti dobijemo dobre sugestije i primedbe kako bi se zakon popravio, rekao je Maravić, koji očekuje da zakon do kraja 2015. godine bude usvojen.

Za sada Nacrt zakona predviđa izuzetak za javna preduzeća čiji je osnivač Republika, lokalna samouprava ili pokrajina, privredna društva i Vojsku Srbije, jer je njihova priroda posla u značajnoj meri drugačija od ostatka javnog sektora.

Maravić je rekao da postoji mogućnost da se Nacrt zakona "doradi" pa da obuhvati i plate zaposlenih u javnim preduzećima ili da se donese poseban zakon kojim će se u okviru istih principa i to pitanje urediti.

"Sigurno se neće desiti da to pitanje ostane neuređeno", poručio je Maravić.

Nacrtom zakona smanjuju se velike neujednačenosti koji sada postoje u državnim institucijama, kao što su državna uprava, zdravstvo, socijalna zaštita, prosveta, kultura i sport. Međutim, ovim zakonskim aktom neće biti obuhvaćena primanja u javnim i komunalnim preduzećima, ali ni svih postavljenih lica, poput gradonačelnika, ministara, guvernera, sudija i poslanika. Biće zaštićene i plate Ombudsmana i Poverenika.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija